Rankingi funduszy inwestycyjnych - jak je prawidłowo czytać, na co zwrócić szczególną uwagę?

Aby trafnie inwestować w fundusze inwestycyjne, musimy nabyć pewną wiedzę. Przede wszystkim musimy nauczyć się odczytywać rankingi funduszy inwestycyjnych, dzięki którym możemy dowiedzieć się, w co warto w danym momencie zainwestować.

Myślisz o inwestycji w fundusze? Kliknij tu i oblicz, ile możesz zarobić… Albo stracić…


Fundusze inwestycyjne – jak zacząć?

Czym są fundusze inwestycyjne? To forma zbiorowego lokowania pieniędzy wpłaconych przez osoby fizyczne, przedsiębiorstwa, samorządy i inne jednostki. To przede wszystkim nowoczesna i efektywna metoda oszczędzania. Fundusze w ciągu ostatnich kilku lat rozpowszechniły się. Teraz są jedną z najpopularniejszych form inwestowania. Ponieważ uczestników funduszu jest wielu, nawet ich niewielkie wpłaty tworzą znaczny kapitał. Dzięki temu możemy uzyskać zyski dużo większe niż na tradycyjnej lokacie bankowej. Jednak jest pewien haczyk – istnieje też ryzyko utraty kapitału.

Funduszem inwestycyjnym zarządza towarzystwo funduszy inwestycyjnych, które zatrudnia doradców inwestycyjnych. To doświadczeni inwestorzy, których zadaniem jest zyskowne, ale zarazem stosunkowo bezpieczne, inwestowanie środków funduszu. Mają oni się kierować zasadą ograniczenia ryzyka inwestycyjnego. Dlatego przed każdą decyzją o zakupie określonych papierów wartościowych szczegółowo analizują oni opłacalność i bezpieczeństwo inwestycji.

Jak zacząć grać na funduszach? Najlepiej przetestować swoje możliwości w grze on-line. Na portalach oferujących takie wirtualne inwestowanie każdy użytkownik może założyć kilka do kilkunastu portfeli inwestycyjnych o różnych wartościach początkowych. Jednocześnie warto śledzić rankingi funduszy inwestycyjnych. Z nich możemy się dowiedzieć, jaka jest sytuacja na rynku, jak radzi sobie nasz fundusz, a jak konkurencja.

Czytamy rankingi funduszy inwestycyjnych

Takie rankingi są drukowane w gazetach i umieszczane na stronach internetowych. To dobra wskazówka wyboru najbardziej opłacalnych funduszy. Jak czytać rankingi funduszy inwestycyjnych? Są one różnie konstruowane, ale najczytelniejsze i najbardziej obiektywne są te, w których zastosowany został jasny i wyraźny podział na kategorie: rynku pieniężnego, obligacji, zrównoważone i akcji. Każda kategoria ma inny poziom ryzyka inwestycyjnego i możliwość zysku, dlatego nie powinno się zestawiać ze sobą funduszy z różnych kategorii.

Istotny jest też przedział czasowy zestawienia. Dobrze jest, jeśli ranking dotyczy możliwie długiego czasu – najlepiej i czterech lat. Zachowania rynków i poszczególnych inwestycji w krótkim terminie są bardzo zmienne, dlatego wyniki krótkoterminowe nie zawsze są wiarygodne. Na dodatek w krótkim horyzoncie czasowym duży wpływ na wynik funduszu ma zwykły łut szczęścia, a nie umiejętności zarządzających funduszem, jakość procesu inwestycyjnego czy skuteczność strategii inwestycyjnej. Pamiętajmy, że inwestowanie w fundusze powinno być inwestycją długoterminową.

Dla osób inwestujących w dany fundusz, ważne czynniki to stopa zwrotu i opłaty. Dzięki znajomości stopy zwrotu uzyskamy wiedzę o tym, w jaki sposób przedstawiają się zyski funduszu. Stopa zwrotu funduszu to wskaźnik zmiany wartości jego jednostki, obliczany w procentach w danym okresie (najczęściej w skali roku); przy wzroście wartości jednostki - dodatnia, przy malejącej wartości jednostki - ujemna. Badana jest ona poprzez określenie stosunku zysków i strat z inwestycji do kapitału zainwestowanego w fundusz. Możemy wyliczyć samodzielnie stopę zwrotu z naszej inwestycji, jeśli podzielimy przez początkową wartość zainwestowanych środków różnicę między obecną wartością portfela inwestycyjnego (funduszu) i początkową inwestycją, a następnie pomnożymy wynik razy 100%. Istnieje też coś takiego, jak względna stopa zwrotu. Jej przedstawienie pokazuje, o ile się zmieniła wartość inwestycji danego funduszu na tle indeksów rynkowych w danym okresie, czyli czy dany fundusz uzyskał lepszy, czy gorszy wynik niż średni.

Czytając rankingi funduszy zwróćmy uwagę na rubrykę „procentowa miesięczna stopa zwrotu”. Jeśli ją poznamy, to dowiemy się, ile wynoszą stopy zwrotu z inwestycji w dany fundusz w poszczególnych miesiącach.

Co jeszcze jest istotne przy ocenie funduszy inwestycyjnych?

Na przykład krocząca stopa zwrotu. Czym ona jest? To zestaw wykresów pokazujących, o ile zmieniałaby się wartość inwestycji w fundusz w okresach: dwunastomiesięcznych, trzyletnich, pięcioletnich i dziesięcioletnich. Każdy punkt na wykresie kroczącej stopy zwrotu to wartość inwestycji na koniec wybranego okresu (np. trzyletniego). Dzięki temu można zobaczyć, jak kształtowały się historyczne wyniki z inwestycji w fundusz w układach innych niż styczeń-grudzień. Wykresy przedstawiające kroczącą stopę zwrotu pokazują więc, w jaki sposób zmienia się wartość funduszu w dłuższych okresach czasu, dzięki czemu istnieje możliwość sprawdzenia, jak przedstawiały się wyniki inwestycji w układzie innym niż styczeń-grudzień.


Ważny jest też rating. Jest to ocena wyników funduszu inwestycyjnego na tle danej kategorii (np. akcyjne, rynku pieniężnego), biorąca pod uwagę poziom wyników na przestrzeni ostatnich dwunastu miesięcy. Fundusze pojawiające się w określonych kategoriach oceniane są w ramach danej kategorii przy uwzględnieniu wysokości i stabilności wyników zysków inwestycyjnych. Zasada jest prosta: im wyższa ocena, tym fundusz jest stabilniejszy. W rankingach wyliczenia prowadzi się zazwyczaj w ujęciu rocznym i kilkuletnim. Wyniki przeliczane są na liczbę punktów.

Co jeszcze znajdziemy w rankingach funduszy inwestycyjnych? Wskaźnik odchylenia standardowego, który pozwala dowiedzieć się więcej na temat ryzyka danego funduszu (pomaga on stwierdzić, jak duże są wahania cen jednostki funduszu) oraz wskaźnik ryzyka, który pozwala na ocenę zmienności funduszu inwestycyjnego na podstawie zmian wartości jednostki funduszu.

Internetowe czy prasowe rankingi funduszy pozwalają na porównywanie stopy zwrotu wybranych funduszy. Oczywiście ranking rankingowi nierówny. Dostępne w sieci zestawienia posiadają różny stopień przejrzystości. Niektóre z nich same obliczają odchylenie standardowe i wybrane wskaźniki we wskazanym okresie. Korzystanie z rankingów funduszy to dla inwestora czynność wręcz konieczna. Chodzi tu o porównywanie wyników z wielu okresów, które pozwala ocenić zarówno wyniki inwestycyjne, jak i ryzyko inwestycyjne. A to wszystko pomoże w wyborze najlepszej inwestycji.

O projekcie

Zysker to zestaw narzędzi ułatwiających podejmowanie decyzji inwestycyjnych.

Oblicz, w jaki sposób najlepiej oszczędzać i inwestować swoje pieniądze. Mieszkanie, lokata, czy forex? Sprawdź, gdzie osiągniesz największy zwrot z inwestycji.

Ta strona korzysta z plików cookies.

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies w celu zbierania danych analitycznych (analizowania ruchu na stronie) oraz profilowania reklam przez naszych partnerów. Szczegóły znajdziesz w naszej polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, zablokuj pliki cookies w przeglądarce.

Zamknij