Co to jest fundusz parasolowy?

Fundusz parasolowy to odpowiedź na zmieniające się dynamicznie potrzeby i oczekiwania klientów sektora finansowego. Fundusze parasolowe są formą inwestycji środków dla osób które chcą mieć możliwość w ramach jednego funduszu, wyboru pomiędzy mniej lub bardziej ryzykownymi zachowaniami inwestycyjnymi. Oferta banków dotycząca funduszy parasolowych cały czas się rozszerza. Czym dokładnie jest fundusz parasolowy? Czy rzeczywiście jest to bezpieczna lokata kapitału?

Zastanawiasz się, w co zainwestować oszczędności? Sprawdź kalkulatory na zysker.pl i wybierz inwestycję najlepszą dla Ciebie!


Fundusz parasolowy – co to właściwie za twór?

W Polsce prawne dopuszczenie funduszy parasolowych nastąpiło w 2004 roku. Początkowo Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych nieufnie podchodziły do funduszy parasolowych i niewiele działo się w tym względzie. Przełomem okazał się rok 2006, kiedy dzięki nowym przepisom, fundusze parasolowe stały się szerzej dostępne.

Fundusz parasolowy jest specyficzną odmianą funduszu inwestycyjnego, a właściwie funduszy, gdyż składa się z kilku subfunduszy, w których obrębie dokonuje się inwestycji. Środki umieszczone na funduszu parasolowym, mogą być rozdysponowane na akcje, obligacje, zrównoważone subfundusze a także na wiele innych sposobów. W Polsce subfundusze funduszu parasolowego, najczęściej obejmują fundusze obligacji, akcji, rynku pieniężnego (np.: krótkoterminowe papiery wartościowe) oraz mieszane (między innymi zrównoważonego wzrostu)

W odróżnieniu od innych funduszy inwestycyjnych, fundusz parasolowy pozwala przenosić środki pomiędzy subfunduszami bez płacenia podatku od zysków kapitałowych, czyli tzw.: podatku Belki. Podatek zapłacimy jedynie w przypadku wycofania środków z funduszu, czyli odkupienia, lub przy przeniesieniu jednostek uczestnictwa do funduszu nieskorelowanego z funduszem parasolowym.

Inwestycyjne poruszanie się w obrębie funduszu parasolowego, daje możliwość doboru subfunduszy o różnorodnym stopniu ryzyka i dostosowanie ich do własnych preferencji. Inwestor płaci podatek dopiero wówczas, kiedy wyjdzie z funduszu, od całkowitego zysku, co jest niewątpliwą zaleta funduszy parasolowych.

Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, co do zasady nie pobierają opłat za przenoszenie środków z jednego do drugiego subfunduszu. Wyjątkiem są sytuację jeżeli chcemy przenieść środki z subfunduszu obarczonego mniejszym ryzykiem do funduszu o większym stopniu ryzyka. Taka opłata manipulacyjna nie jest  jednak zazwyczaj wysoka.

Przykłady funduszy parasolowych

Fundusze parasolowe różnią się między sobą. Przykładowo PZU oferuje nam fundusz PZU FIO Parasolowy. W skład tego funduszu wchodzi dziewięć subfunduszy. Są to:

 • PZU Gotówkowy
 • PZU Papierów Dłużnych POLONEZ
 • PZU SEJF+
 • PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK
 • PZU Zrównoważony
 • PZU Energia Medycyna Ekologia
 • PZU Akcji KRAKOWIAK
 • PZU Akcji Małych i Średnich Spółek
 • PZU Akcji Nowa Europa

Jak widać ten fundusz parasolowy pozwala inwestować zarówno w papiery wartościowe, w akcje małych i dużych spółek a także w aktywa spółek zagranicznych.

Dla porównania bank Pekao, jako dystrybutor funduszy parasolowych ma ich do zaoferowania aż cztery. Jednym z nich jest Pioneer Funduszy  Globalnych  SFIO, w którego skład wchodzi aż 11 subfunduszy. Są to:

 • Pioneer Gotówkowy
 • Pioneer Obligacji i Dochodu
 • Pioneer Obligacji Strategicznych
 • Pioneer Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego
 • Pioneer Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku
 • Pioneer Surowców i Energii
 • Pioneer Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych
 • Pioneer Akcji Rynków Dalekiego Wschodu
 • Pioneer Akcji Europy Wschodniej
 • Pioneer Akcji Rynków Wschodzących
 • Pioneer Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego
 • Pioneer Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego 
 • Pioneer Alternatywny - Globalnego Dochodu

Subfundusze w ramach tego funduszu parasolowego dają możliwość oprócz inwestowania w papiery wartościowe, różnorodnych inwestycji, na przykład: tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych.


Fundusze inwestycyjne

Oprócz funduszu parasolowego klienci banków mają do dyspozycji całe spektrum innych atrakcyjnych funduszy inwestycyjnych. Bardzo popularne są fundusze zrównoważone. W przeciwieństwie do funduszy agresywnych, cechują się umiarkowanym ryzykiem, lecz również mniejszym zyskiem. Niskim stopniem ryzyka charakteryzują się również fundusze stabilnego wzrostu.

Fundusze inwestycyjne to także te o dużej stopie ryzyka, między innymi fundusze agresywne czyli fundusze akcji, czy fundusze branżowe. W tych ostatnich zyski lub straty zależą od koniunktury w konkretnej branży.

Wybierając fundusz inwestycyjny dla siebie, powinniśmy go dobrać między innymi, pod względem czasu inwestycji. Niektóre fundusze stają się opłacalne dopiero przy założeniu, że będą utrzymane przynajmniej trzy lata. Jeśli boimy się dużych wahań i ryzyka, nie inwestujmy w fundusze w walutach obcych - których wahań nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jak i w akcje - które wciąż pozostają opcją dla ludzi o mocnych nerwach.

W tym kontekście fundusz parasolowy wydaje się bardzo dobrym rozwiązaniem, jednak nie dla każdego i nie w każdej sytuacji. Na pewno warto wybrać taki fundusz parasolowy, w którym oferta subfunduszy będzie zróżnicowana, nie ograniczona do jednej grupy. Pozwoli to na elastyczną zmianę strategii inwestycyjnej. Na tle innych funduszy inwestycyjnych,fundusz parasolowy na pewno wypada atrakcyjnie i jest godny rozważenia.

O projekcie

Zysker to zestaw narzędzi ułatwiających podejmowanie decyzji inwestycyjnych.

Oblicz, w jaki sposób najlepiej oszczędzać i inwestować swoje pieniądze. Mieszkanie, lokata, czy forex? Sprawdź, gdzie osiągniesz największy zwrot z inwestycji.

Ta strona korzysta z plików cookies.

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies w celu zbierania danych analitycznych (analizowania ruchu na stronie) oraz profilowania reklam przez naszych partnerów. Szczegóły znajdziesz w naszej polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, zablokuj pliki cookies w przeglądarce.

Zamknij