Jak inwestować na rynku FOREX?

Inwestowanie na Foreksie jest działaniem nie tyle trudnym, co ryzykownym. Według danych KNF inwestycje w rynek walut opłacają się 2 na 10 graczy. Jak znaleźć się w gronie 20% szczęśliwców? Przeczytaj ten artykuł, skorzystaj z naszego darmowego kalkulatora i spróbuj swoich umiejętności.


Ograniczyć ryzyko powstania straty

Pierwszym krokiem do gry na rynku walut jest pogodzenie się z faktem, że Forex to nie maszynka do robienia łatwych pieniędzy. Większość początkujących ma nadzieję na szybki zysk. Niestety, zbytnia pazerność i niecierpliwość graczy to recepta na szybkie wygenerowanie strat. Ograniczenie ryzyka straty to pierwszy etap w zarabianiu na rynku walut.

Jak przygotować się do inwestowania w waluty? Eksperci radzą trzymać się pewnych reguł:

  • Poznaj rynek Forex jak najszerzej. Ważne są nie tylko podstawowe terminy, czy mechanizmy funkcjonowania rynku. Równie istotna jest obserwacja trendów i sytuacji państw pochodzenia walut.
  • Inwestuj tylko wtedy, gdy przewidywany zysk jest wyższy niż zysk na bezpiecznych lokatach.
  • Nie inwestuj całości lub większości kapitału w jedną transakcję.
  • Inwestuj tylko środki wolne, to pozwoli zminimalizować wpływ emocji na podejmowane decyzje.
  • Wybierz solidnego partnera – tani i funkcjonalny rachunek maklerski. Ranking sprawdzonych brokerów rynku FOREX znajdziesz w tym artykule

Waluta jak towar

Forex jest rynkiem bez fizycznego centrum. Operacje przeprowadza się z dowolnego miejsca, o dowolnym czasie, za pomocą internetu. Transakcje dokonywane są na parach walutowych.

Pary walutowe to zestaw dwóch walut. Para EUR/USD oznacza, że kupowane są euro (waluta bazowa) za dolary (waluta kwotowana). Pary walut zaliczane są do określonych grup: majors, minors i exotic. Jako „majors” określane są najbardziej płynne, łatwo dostępne pary walut (EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF, USD/JPY). Grupa „minors” to określenie dla par takich jak GBP/JPY, USD/AUD. Pary walut „exotic” to pary z udziałem waluty takiej polski złoty, o niskiej płynności i małym znaczeniu dla światowej gospodarki.

Najbezpieczniejsze dla początkujących są pary walut dobrze znane. Przy czym z tej grupy należy wyłączyć parę EUR/USD, gdyż kurs tych walut jest mało przewidywalny. Lepszą opcją jest np. para GBP/USD. Warto również zainteresować się walutami surowcowymi, takimi jak:

  • CAD – powiązany z ceną ropy (wzrost cen ropy najczęściej powoduje aprecjację dolara kanadyjskiego). Polecaną parą walutową będzie tu USD/CAD.
  • AUD – powiązany z ceną złota miedzi, niklu, węgla oraz wełny. Para walutowa, którą warto rozważyć to AUD/USD.

Nieodłącznym elementem pary walut jest kurs. Kurs kupna to bid, kurs sprzedaży – ask. Przykładowo zapis GBP/USD = 1,5436 oznacza, że jeden funt szterling może być wymieniony na 1,5436 dolara amerykańskiego.

Kursy większości walut podawane są z dokładnością 4 miejsc po przecinku. Wyjątek stanowi jen, którego kurs określany jest do 2 miejsc po przecinku. Ostatnia cyfra po przecinku to pips, czyli minimalna wartość zmiany kursu. W raportach i analizach często pojawia się też pojęcie figury (100 pipsów) lub dużej figury (1000 pipsów).

Na platformach transakcyjnych podawane są dwie ceny. Zapis GBP/USD 1,5436/41 oznacza, że ceną sprzedaży jest 1,5436, zaś ceną kupna – 1,5441. Różnica między kursem kupna, a sprzedaży to spread. W tym przypadku przy natychmiastowym kupnie i sprzedaży GBP/USD strata wyniesie 5 pipsów. By osiągnąć zysk netto, cena waluty bazowej po jej zakupie musi wzrosnąć co najmniej o wartość spreadu (tu o 5 pipsów).

Na rynku walut obowiązuje jednostka transakcyjna - lot. 1 lot to 100 tys. jednostek określonej waluty, np. 100 000 USD, 100 000 GBP, 100 000 PLN. Aby zacząć inwestować na Foreksie należy złożyć depozyt w wysokości 1 mini lotu (1 mikro lotu), czyli 1 tys. jednostek waluty, np. 1 000 USD, 1 000 GBP, 1 000 PLN.

Mechanizmy na rynku Forex

Inwestor, który wniesie depozyt o wartości 1 000 USD może zwiększyć możliwość swojego kapitału stosując tzw. dźwignię finansową (lewar).  Dźwignia 1:100 pozwala w tym przypadku na przeprowadzanie operacji do wysokości 100 000 USD. Trzeba jednak pamiętać, że dźwignia to nie tylko możliwość podwyższonego zysku, ale także zwiększone ryzyko straty. Rozpoczynając przygodę z Foreksem warto korzystać z niższych dźwigni, np. 1:5.

Forex praktycznie nie śpi. Gracze, którzy nie chcą spędzać na obserwacji kursu walut całego swojego czasu mogą skorzystać z różnego typu narzędzi wspomagających.

Pożyteczną opcją jest stop loss, czyli mechanizm, który zabezpiecza inwestora przed nadmiernymi stratami. Opcja zamyka automatycznie pozycję, gdy kurs osiąga wartość uznaną przez gracza za granicę bezpieczeństwa.

Inną mechanizmem, chętnie wykorzystywanym w grze na rynku walut jest automatyczne zamknięcie pozycji, gdy cena przyniesie określony przez gracza zysk. Ten mechanizm to take profit.

Opcja limit otwiera pozycję, gdy zostaną spełnione zakładane przez gracza warunki.

Styl gry i metoda oceny sytuacji

Na rynku walut można zarobić grając na wzrost kursu (pozycja długa) lub na jego spadek (pozycja krótka). Pozycja długa to kupowanie waluty, a następnie jej sprzedaż po wzroście kursu. Gdy gracz wyprzedaje walutę, by skupić ją po niższym kursie, mówi się, że zajął pozycję krótką.

Grać można przyjmując krótki lub długi horyzont czasowy. W pierwszym wariancie liczy się duża aktywność inwestora. Zawiera on dużą ilość transakcji, najczęściej na najbardziej płynnych walutach o niskich spreadach. Zyski z pojedynczych transakcji są niewielkie, lecz ich duża liczba pozwala na kumulację pokaźnej kwoty. Daytrading – bo tak nazywa się ta metoda – opiera się na minitrendach, czyli wykresach minutowych, czy godzinnych. 

Inwestor, który zakłada długi horyzont czasowy na osiągnięcie zysków nie musi nieustannie monitorować sytuacji na rynku. W tym przypadku możliwa jest gra na walutach o mniejszej płynności. Decyzje o zakupie lub sprzedaży są podejmowane na podstawie trendów długookresowych. Zyski zaś realizowane są dopiero po osiągnięciu określonego poziomu kursu. 

Decyzję o dokonaniu transakcji podejmuje się na podstawie przewidywań zmiany kierunku kursu waluty.  Przewidywania można oprzeć o analizę techniczną, która co do zasady zbieżna jest z analizą techniczną giełdy papierów wartościowych. Jednym z głównych założeń analizy jest powtarzalność sekwencji zmian kursów walut. Zakłada się, że minione formacje cenowe znajdą swoje odzwierciedlenie w przyszłych okresach. Z pojęciem analizy technicznej wiąże się też uznanie, że rozpoznawany trend cenowy będzie kontynuowany, aż do momentu jego odwrócenia. 

Oprócz analizy technicznej inwestor może też wspierać się analizą fundamentalną, czyli oceną sytuacji w kraju pochodzenia waluty. Tu duże znaczenie ma polityka gospodarcza i monetarna państwa, wskaźniki makroekonomiczne, aktywność inwestorów zagranicznych, itp.


Rachunek maklerski

Rachunek maklerski powinien być maksymalnie funkcjonalny. Dobrze jeśli jest wyposażony w dostęp do notowań on-line, komentarzy, rekomendacji, analiz i wykresów.

Istotną kwestią są koszty rachunku maklerskiego. Najczęściej założenie rachunku jest darmowe, natomiast opłaty mogą być pobierane za prowadzenie rachunku oraz różnego rodzaju usługi dodatkowe (zaawansowane programy analityczne, serwisy specjalistyczne, itp.). Najważniejszym kosztem są prowizje od zawieranych transakcji. Przeważnie jest to wielkość ok. 0,39%, jednak trzeba zwrócić uwagę, czy w cenniku nie ma warunku „nie mniej niż...”.

O projekcie

Zysker to zestaw narzędzi ułatwiających podejmowanie decyzji inwestycyjnych.

Oblicz, w jaki sposób najlepiej oszczędzać i inwestować swoje pieniądze. Mieszkanie, lokata, czy forex? Sprawdź, gdzie osiągniesz największy zwrot z inwestycji.

Ta strona korzysta z plików cookies.

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies w celu zbierania danych analitycznych (analizowania ruchu na stronie) oraz profilowania reklam przez naszych partnerów. Szczegóły znajdziesz w naszej polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, zablokuj pliki cookies w przeglądarce.

Zamknij