Ubezpieczenie kredytu hipotecznego – jakie i na jakich zasadach?

Ubezpieczenie kredytu to specyficzny rodzaj usługi. Przy niektórych typach kredytów jest obligatoryjny, w innych fakultatywny. Niejednokrotnie stanowi jedyne zabezpieczenie dla banku. Dla klienta banku, który zawiera umowę kredytu hipotecznego, ubezpieczenie również może być korzystne, w pewnych ściśle określonych sytuacjach.

Jeżeli chcesz obliczyć, jaka będzie wysokość raty Twojego kredytu, ile w sumie zapłacisz i w jakim tempie będziesz spłacał kapitał, skorzystaj ze specjalnego kalkulatora.


Jakie ubezpieczenia zdarzają się przy umowie kredytu hipotecznego?

Ubezpieczenie kredytu hipotecznego stanowi zabezpieczenie dla banku w razie niemożności spłaty rat przez pożyczkobiorcę. Pierwszym i najczęściej obowiązkowym ubezpieczeniem kredytu hipotecznego jest tak zwane ubezpieczenie pomostowe, występujące jako specyficzny składnik kredytu hipotecznego. Bank zabezpiecza się nim, w okresie do wpisu hipoteki do księgi wieczystej. W razie niewypłacalności w tym okresie kredytobiorcy bank ma możliwość odzyskania pieniędzy, co nie zwalnia kredytobiorcy od spłacenia należności.

Wyżej wymienione ubezpieczeni pomostowe odbywa się na zasadach i warunkach przedstawionych przez konkretny bank. Bank najczęściej narzuca ubezpieczyciela, z którym współpracuje przy wszystkich klientach.

Niektóre banki wymagają również od swoich klientów ubezpieczenia na życie, na wypadek trwałego inwalidztwa lub na wypadek niezdolności do pracy. Możliwe jest również ubezpieczenie na wypadek utraty pracy, jednak jest ono obwarowane szeregiem obostrzeń. Przykładowo utrata pracy nie może zaistnieć z winy kredytobiorcy. Wielu ubezpieczycieli w tym ostatnim przypadku wymaga umowy o pracę na czas nieokreślony, w innych przypadkach niezwykle trudno starać się o tego typu ubezpieczenie.

W przypadku ubezpieczenia na wypadek śmierci lub trwałego kalectwa rodzina kredytobiorcy musi przedstawić szereg dokumentów potwierdzających zdarzenie losowe, co może skutkować spłatą kredytu przez ubezpieczyciela. Może lecz nie musi. U większości ubezpieczycieli jest to obwarowane kolejnymi warunkami. Na przykład jeśli śmierć nastąpiła w wyniku samobójstwa ubezpieczonego, lub w wyniku popełnienia przez niego czynu noszącego znamiona przestępstwa, ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności.

Mimo, iż co do zasady przytoczone wyżej formy ubezpieczenia kredytu hipotecznego są dobrowolne, kredytobiorca jest często delikatnie przymuszany do skorzystania z przynajmniej niektórych. Przykładowo kredytobiorca który zgodzi się podpisać umowę o ubezpieczenie na życie dostaje atrakcyjniejsze warunki kredytu hipotecznego i jego późniejszej spłaty.

Symulator kredytu dostępny na stronach internetowych banków wskazuje, że rata kredytu i oprocentowanie jest wyższe w przypadku nie skorzystania z ubezpieczenia kredytu hipotecznego, które jest sugerowane przez bank. Są to różnice nieraz o znacznej wysokości.

Kolejnym powszechnie stosowanym ubezpieczeniem kredytu hipotecznego jest ubezpieczenie braku, lub bardzo niskiego wkładu własnego. W większości banków jest stosowane obligatoryjnie jeśli wkład własny jest znikomy lub nie występuje. Warto pamiętać, że taki symulator kredytu można znaleźć pod tym linkiem.

Różne banki przyjmują odmienne rozwiązania w przypadku braku wkładu własnego. Niektóre banki stosują podwyższanie oprocentowania w przypadku braku wkładu własnego, inne żądają ubezpieczenia brakującej części na okres przynajmniej lat 3. Nie wniesienie wkładu własnego jest sytuacją niekorzystną dla kredytobiorcy, ze względu na dodatkowe koszty i podejście do sprawy poszczególnych banków.

O czym jeszcze warto pamiętać

Zanim decyzja o wzięciu kredytu hipotecznego zostanie powzięta, należy porównać oferty co najmniej kilku banków. Symulator kredytu może być tutaj pomocnym narzędziem, lecz za jego pomocą informacje będą tylko orientacyjne.

Warto porównać poszczególne oferty kredytów i przyjrzeć się również jakie ubezpieczenie kredytu hipotecznego preferuje konkretny bank, oraz na jakich zasadach. Niedoinformowanie w tym zakresie może dużo kosztować kredytobiorcę lub jego spadkobiorców.

Warto rozważyć, które ubezpieczenie kredytu hipotecznego jest rzeczywiści zasadne a które kompletnie zbyteczne, i szukać takiego banku który będzie miał w tym zakresie bardziej liberalne podejście do tej kwestii.

Kredytobiorca ma obowiązek przeczytać dokładnie umowę o kredyt hipoteczny i umowę o ubezpieczenie. Terminologia u różnych ubezpieczycieli i banków może się bardzo różnic między sobą. W umowach ubezpieczenia występują różnice w podejściu do terminu “utrata pracy”, “trwałe kalectwo/inwalidztwo”. Bezskuteczność roszczeń ubezpieczeniowych może mieć miejsce również wówczas, jeśli osoba ubezpieczona chorowała przed podpisaniem umowy na poważne choroby a później przykładowo straci pracę w wyniku gwałtownego pogorszenia się stanu zdrowia. Ponieważ już przed podpisaniem umowy o ubezpieczenie wiedziała, że stan zdrowia będzie mógł skutkować utratą pracy lub inwalidztwem, ubezpieczyciel nie będzie chciał pokryć pozostałego do spłaty kredytu.


Ubezpieczenie ma oczywiście także i dobre strony. W przypadku wyboru opcji kredytu hipotecznego wraz z ubezpieczeniem wiele banków oferuje niższe oprocentowanie. Jednak oprocentowanie przedstawione przez bank w momencie podpisywania umowy kredytowej może być bardzo mylne.

Oprocentowanie kredytów hipotecznych odbywa się w oparciu o zmienną stopę procentową. W jej skład wchodzą stawka referencyjna oraz marża. Zmienna sytuacja gospodarcza kraju będzie miała bezpośredni wpływ na stawki referencyjne. W związku z tym należy oczekiwać zmian w opłatach i przed podjęciem decyzji kredytowej zasięgnąć szczegółowych informacji. Pomocne będzie również przeanalizowanie danych statystycznych z lat ubiegłych  i skorzystanie z opracowań Komisji Nadzoru Finansowego.

Jednak sytuacji gospodarczej na kilka czy kilkadziesiąt lat naprzód nie sposób po prostu przewidzieć. Podobnie nie jesteśmy w stanie przewidzieć zdarzeń losowych które mogą spotkać kredytobiorcę. Warto więc przeanalizować i  rozważyć przynajmniej niektóre formy ubezpieczenia kredytu hipotecznego.

Następny wpis

Poprzedni wpis

Powiązane wpisy

Podobne wpisy

O projekcie

Zysker to zestaw narzędzi ułatwiających podejmowanie decyzji inwestycyjnych.

Oblicz, w jaki sposób najlepiej oszczędzać i inwestować swoje pieniądze. Mieszkanie, lokata, czy forex? Sprawdź, gdzie osiągniesz największy zwrot z inwestycji.

Ta strona korzysta z plików cookies.

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies w celu zbierania danych analitycznych (analizowania ruchu na stronie) oraz profilowania reklam przez naszych partnerów. Szczegóły znajdziesz w naszej polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, zablokuj pliki cookies w przeglądarce.

Zamknij