Kwotacje projektów inżynierskich a rzeczywistość

Kalkulacja kosztów potrzebnych do uruchomienia produkcji jest podstawowym zadaniem przedsiębiorcy nastawionego na osiągnięcie sukcesu w branży produkcyjnej. Właściwe oszacowanie zapotrzebowania kapitałowego jest decydujące dla rozwoju przedsiębiorstwa.


Główny Urząd Statystyczny co roku publikuje raporty dotyczące dynamiki zmiany produkcji sprzedanej przemysłu, z których jednoznacznie wynika, że w ostatnich latach odnotowano znaczny wzrost produkcji w działach przemysłu takich jak produkcja sprzętu transportowego, komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych, urządzeń elektrycznych, wyrobów farmaceutyków, pojazdów samochodowych, przyczep i naczep. Eliminując fluktuacyjny wpływ sezonowości produkcji, zauważono wzrost o niespełna 6%, co w odniesieniu do roku poprzedniego jest podwojoną wartością. Tendencja rozwoju wynika z faktu zwiększania się liczby przedsiębiorstw produkcyjnych, szczególnie małych i średnich, które dzięki zoptymalizowanemu zarządzaniu potrafią pozyskać środki i zadbać o właściwe gospodarowanie kapitałem finansowym. Silnemu ożywieniu sprzyjała także poprawa koniunktury gospodarczej w jej otoczeniu zagranicznym.

Pozyskanie kapitału w działalności przemysłowej

Po 2014 r. odnotowano przyspieszenie dynamiki kredytów w polskim sektorze bankowym zarówno w segmencie dla przedsiębiorstw, jak i dla gospodarstw domowych. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców, banki przygotowują oferty łatwych w obsłudze kredytów. Warto zaznaczyć, że ogrom i różnorodność ofert bankowych może działać zniechęcająco na przedsiębiorców, dlatego powinni oni poszukiwać propozycji instytucji finansowych, które preferencyjnie traktują nowych klientów oraz w sposób jasny przedstawiają warunki kredytowania. Do tego typu ofert można zaliczyć wprowadzony na rynek przez Idea Bank - Kredyt Fair, który charakteryzuje się niskim oprocentowaniem (tylko 4,99% dla nowych klientów), brakiem prowizji od usługi oraz wcześniejszej spłaty zadłużenia. Małe i średnie przedsiębiorstwa produkcyjne chętnie zasięgają pomocy w gromadzeniu kapitału umożliwiającego rozpoczęcie nowej produkcji lub rozwój dotychczasowego asortymentu, co wynika z tego, że stan kredytów dla sektora MŚP jest wyższy o dziesiątki mld PLN od stanu kredytów dla dużych firm. Jak wynika z raportu, na terenie Polski istnieje 1,77 mln aktywnych przedsiębiorstw, z czego małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią aż 99,8%. W odniesieniu do najczęściej finansowanych branż należy wymienić przedsiębiorstwa zajmujące się przetwórstwem przemysłowym, handlem, nieruchomościami i budownictwem (ok. 70% wartości udzielonych kredytów).

Koszty w produkcji podstawowej

Kluczowym i wyjściowym punktem do planowania działalności produkcyjnej jest kwotacja projektu inżynierskiego, która uwzględnia kalkulację kosztów produkcji podstawowej, rozmiar produkcji, rodzaj wykorzystanego materiału oraz poziom wyceny produktu końcowego. Celem takiej kalkulacji kosztów jest określenie jednostkowego rzeczywistego kosztu wytworzenia wyrobu finalnego. W wykazie podstawowych kosztów należy wydzielić różne pozycje (indywidualnie do rodzaju produkcji), między innymi: materiały (koszty bezpośrednie i koszty zakupu), płace (narzuty na płace), usługi i inne koszty bezpośrednie. Liczba pozycji kalkulacyjnych jest ściśle związana z rodzajem i rozmiarem produkcji, ale właściwe przeprowadzenie wstępnej analizy finansowej zawsze zapobiega nierentownej działalności przedsiębiorstwa. Innym czynnikiem, który ma bezpośredni wpływ na sprawne zarządzanie przedsiębiorstwem produkcyjnym, jest wielkość produkcji, która jest również czynnikiem decydującym o rzeczywistych kosztach produkcji podstawowej. Należy jednak pamiętać, że każdy rodzaj produkcji wymaga uwzględnienia również kosztów produktu głównego, produktów ubocznych i odpadów produkcyjnych, ale również kosztów produktów ubocznych i likwidacji odpadów produkcyjnych. Zatem właściwa kwotacja obejmuje koszty całkowite produktu głównego, czyli koszty procesu pomniejszone o wartość likwidacyjną netto produktów ubocznych plus koszty likwidacji odpadów produkcyjnych.O projekcie

Zysker to zestaw narzędzi ułatwiających podejmowanie decyzji inwestycyjnych.

Oblicz, w jaki sposób najlepiej oszczędzać i inwestować swoje pieniądze. Mieszkanie, lokata, czy forex? Sprawdź, gdzie osiągniesz największy zwrot z inwestycji.

Ta strona korzysta z plików cookies.

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies w celu zbierania danych analitycznych (analizowania ruchu na stronie) oraz profilowania reklam przez naszych partnerów. Szczegóły znajdziesz w naszej polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, zablokuj pliki cookies w przeglądarce.

Zamknij