Zatrudnienie niepełnosprawnego – miesięczne dofinansowanie PFRON do wynagrodzenia

Wielu pracodawców myśli, że zatrudnienie osoby niepełnosprawnej jest dużym wyzwaniem i niesie ze sobą szereg komplikacji. Niestety, powoduje to, że w Polsce tylko około 25 proc. osób niepełnosprawnych ma pracę, podczas gdy w krajach takich jak Niemcy czy Szwecja odsetek ten to nawet 70 proc.


Aby zachęcić pracodawców do zatrudniania pracowników z niepełnosprawnością, PFRON prowadzi szereg programów pomocowych, które pozwalają między innymi na otrzymanie dofinansowania do ich comiesięcznego wynagrodzenia.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) wspiera rehabilitację i zatrudnienie osób niepełnosprawnych, przygotowując programy pomocowe skierowane do indywidualnych osób niepełnosprawnych. Pomaga między innymi przez likwidację barier, turnusy rehabilitacyjne, warsztaty terapii zajęciowej i zakłady aktywności zawodowej, a także poprzez środki na przystosowanie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych czy obniżanie kosztów ich zatrudnienia.

Dla pracodawcy zatrudnienie niepełnosprawnego może być bardzo korzystnym posunięciem, nie tylko ze względu na możliwe dotacje. Warto pamiętać o tym, że również osoby niepełnosprawne są często wykształcone, kompetentne i dodatkowo bardzo zmotywowane, dlatego też mogą być oddanymi pracownikami.

Należy pamiętać jednak o tym, że dofinansowanie na wynagrodzenie możliwe jest tylko w sytuacji, gdy pracodawca zatrudnia go na umowę o pracę, a nie na umowy cywilnoprawne, na przykład umowę o dzieło czy umowę zlecenia.

Stawka dofinansowania PFRON zależna jest od stopnia niepełnosprawności pracownika, jego czasu pracy, a także tego, czy pracownik niepełnosprawny ma jedną z tzw. chorób specjalnych. Zalicza się do nich całościowe zaburzenia rozwojowe, upośledzenie umysłowe, choroby psychiczne, epilepsję i wady wzroku w stopniu znacznym i umiarkowanym.

Kwoty comiesięcznego dofinansowania do wynagrodzenia dla pracowników niepełnosprawnych nie mogą być wyższe od 90 proc. faktycznie i terminowo ponoszonych kosztów płacy, a dla pracodawców wykonujących działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej limit wynosi 75 proc.

W poszukiwaniu kandydatów z orzeczoną niepełnosprawnością, a także formalnościami związanymi z PFRON pomóc może agencja pracy tymczasowej Capital Work z Warszawy, która łączy ze sobą przedsiębiorców i pracowników z całej Polski. Dzięki jej wsparciu pracodawcy mogą zoptymalizować koszty związane z PFRON i znaleźć wykwalifikowanych pracowników na szereg stanowisk pracy.O projekcie

Zysker to zestaw narzędzi ułatwiających podejmowanie decyzji inwestycyjnych.

Oblicz, w jaki sposób najlepiej oszczędzać i inwestować swoje pieniądze. Mieszkanie, lokata, czy forex? Sprawdź, gdzie osiągniesz największy zwrot z inwestycji.

Ta strona korzysta z plików cookies.

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies w celu zbierania danych analitycznych (analizowania ruchu na stronie) oraz profilowania reklam przez naszych partnerów. Szczegóły znajdziesz w naszej polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, zablokuj pliki cookies w przeglądarce.

Zamknij