Faktoring i bliskie mu pojęcia

Faktoring, choć jest usługą z każdym rokiem zyskującą w Polsce coraz większą popularność, nadal dla wielu krajowych przedsiębiorców pozostaje czymś nowym i mało znanym. Ponieważ faktoring przynosi mnóstwo korzyści, warto poznać znaczenie kilku pojęć nierozerwalnie z nim związanych.


Forfaiting

Forfaiting jest usługą blisko spokrewnioną z faktoringiem. Polega ona również na wykupie od przedsiębiorcy wierzytelności przez określoną instytucję finansową i tak samo jak faktoring może być doskonałym źródłem finansowania działalności. Podstawową różnicą jest ilość wykupywanych należności oraz umiejscowienie podmiotu, do którego należności te należą.

Faktoring - (dowiedz się więcej tu -> http://www.kuke.com.pl/wiedza/slownik/forfaiting,art,8.html) opiera się na wykupie wielu mniejszych należności będących własnością głównie krajowych przedsiębiorców, forfaiting to wykup kilku lub zaledwie jednej należności opiewającej na dużą sumę pieniędzy, zaś podmiotem, do którego należność ta należy, jest przedsiębiorstwo zagraniczne.

Gwarancje kontraktowe

Gwarancje kontraktowe - (dowiedz się więcej tu -> http://www.kuke.com.pl/dla-firm/gwarancje-ubezpieczeniowe/gwarancje-kontraktowe/) należą do popularnych i często stosowanych sposobów zabezpieczenia realizacji podpisywanej umowy. Idea gwarancji kontraktowych zasadza się na wniesieniu przez firmę deklarującą się dostarczyć określony towar lub zrealizować określoną usługę wyznaczonego zabezpieczenia finansowego i to jeszcze przed podpisaniem samej umowy. Gwarancja kontraktowa stanowi zabezpieczenie na wypadek, gdyby dostawca nie był w stanie lub z innej przyczyny nie mógł zrealizować złożonego zamówienia w terminie, bądź też gdyby jakość towaru lub usługi odbiegała od poczynionych z kontrahentem ustaleń.

Kredyt kupiecki

Kredyt kupiecki to jedna z najpopularniejszych form finansowania przedsiębiorstw w ogóle, a małych i średnich przedsiębiorstw w szczególe. Kredytem kupieckim nazywamy zgodę sprzedającego na otrzymanie zapłaty za dostarczony towar lub za wykonanie usługi już po terminie dostawy (realizacji).

Ponieważ udzielenie kredytu konsumenckiego nie wymaga zastosowania jakiejś szczególnej formy prawnej, może on być potwierdzony poprzez spisaną umowę, ustalenia warunków zakupu czy też w formie odroczonego terminu płatności na fakturze.

Popularnie kredyt kupiecki występuje w dwóch formach w obrocie gospodarczym: może to być kredyt odbiorcy udzielany w formie zaliczki lub też kredyt dostawcy.

Warto zauważyć, że kredyt kupiecki - (dowiedz się więcej tu -> http://www.kuke.com.pl/wiedza/slownik/kredyt-kupiecki,art,10.html) posiada ogromne znaczenie dla gospodarek wielu krajów, w tym również dla gospodarki polskiej. Kredyt kupiecki jest także wykorzystywany jako narzędzie do walki z konkurencją, gdyż forma jego udzielania, a także wysokość i czas, na jaki zostanie on przyznany, częstokroć decydują o wyborze oferty tego, a nie innego przedsiębiorstwa.

W przypadku polskiej gospodarki wystarczy tylko wspomnieć, iż ogólna wartość kredytów kupieckich w sposób znaczny przekracza ilość środków pozyskiwanych rocznie przez przedsiębiorców z krótkoterminowych kredytów bankowych.

Zabezpieczenie kredytu bankowego

Zabezpieczenie kredytu bankowego - (dowiedz się więcej tu -> http://www.kuke.com.pl/dla-firm/finansowanie-/zabezpieczenie-kredytu-bankowego/) może przybrać m. in. formę polisy ubezpieczenia należności handlowych. Ubezpieczenie to może być wykorzystywane jako forma zabezpieczenia w korzystaniu z usługi faktoringu. Fakt posiadania polisy wpływa również na ocenę wiarygodności kredytowej przedsiębiorstwa, ponieważ daje dowód świadomej polityki zarządzania należnościami.O projekcie

Zysker to zestaw narzędzi ułatwiających podejmowanie decyzji inwestycyjnych.

Oblicz, w jaki sposób najlepiej oszczędzać i inwestować swoje pieniądze. Mieszkanie, lokata, czy forex? Sprawdź, gdzie osiągniesz największy zwrot z inwestycji.

Ta strona korzysta z plików cookies.

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies w celu zbierania danych analitycznych (analizowania ruchu na stronie) oraz profilowania reklam przez naszych partnerów. Szczegóły znajdziesz w naszej polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, zablokuj pliki cookies w przeglądarce.

Zamknij