Fundusz inwestycyjny - co można zyskać?

Różnego rodzaju fundusze inwestycyjne od wielu lat funkcjonują z większym lub mniejszym powodzeniem zarówno na polskim, jak i światowych rynkach finansowych. To jedna z bezpieczniejszych form inwestowania z uwagi na swą specyfikę: dzięki temu, że nawet relatywnie niewielkie wpłaty wielu inwestorów dają w rezultacie duży kapitał, możliwe jest osiągnięcie znacznie wyższego zysku niż w sytuacji, gdyby pojedyncza osoba próbowała zainwestować posiadane środki samodzielnie.


Zalety funduszy zamkniętych

Zasadniczym powodem, dla którego warto się zdecydować na FIZ (fundusz inwestycyjny zamknięty) jest większa elastyczność funduszy tego typu, przejawiająca się przede wszystkim w możliwości korzystania ze znacznie większej liczby instrumentów finansowych niż w przypadku funduszy o charakterze otwartym (FIO). W praktyce oznacza to sposobność ulokowania środków w niedostępne w inny sposób klasy aktywów (jak np. wierzytelności, nieruchomości, surowce czy waluty obce), a także wykorzystanie zaawansowanych technik inwestycyjnych po to, by zmaksymalizować potencjalne zyski.

Dodatkowym atutem są szczególne zasady dotyczące opodatkowania funduszy inwestycyjnych zamkniętych dla osób fizycznych – ponieważ certyfikat inwestycyjny jest papierem wartościowym, wszelkie ewentualne dochody lub straty związane ze zbyciem takiego certyfikatu są rozliczane razem z wszystkimi innymi dochodami i stratami kapitałowymi.

Fundusze inwestycyjne absolutnej stopy zwrotu

Coraz większą popularnością cieszą się fundusze absolutnej stopy zwrotu, których cechą charakterystyczną jest ukierunkowanie na osiągnięcie zysku w każdych warunkach, niezależnie od bieżącej sytuacji na rynkach finansowych – przy czym należy pamiętać, że mówimy o inwestowaniu w dłuższym terminie, przynajmniej na 5 lat.

Dla bardziej tradycyjnych sposobów inwestowania cel ten jest w praktyce nieosiągalny w dłuższej perspektywie, ponieważ nie są one aż tak elastyczne i liberalne pod względem polityki inwestycyjnej jak fundusze absolutnej stopy zwrotu. Warto wspomnieć, że zwykle są to fundusze zamknięte, co dodatkowo zwiększa swobodę zarządzania nimi oraz umożliwia błyskawiczne reagowanie na zachodzące na rynkach finansowych zmiany. W tym kontekście nie powinno dziwić, że znakomita większość spośród kilkudziesięciu funkcjonujących obecnie w Polsce funduszy absolutnej stopy zwrotu to fundusze o charakterze zamkniętym.

Zanim jednak zdecydujemy się na inwestowanie w ramach któregoś z takich funduszy, najlepiej jest zapoznać się z bieżącym rankingiem (i rzecz jasna wybrać któryś z czołowych funduszy), a także zapoznać się z dokładnymi warunkami i proponowanymi strategiami inwestowania, aby uniknąć ewentualnych rozczarować w przyszłości. Najistotniejszą kwestią w przypadku funduszy zamkniętych, w związku z tym, że oferty nowoemitowanych jednostek funduszy mają zwykle niepubliczny charakter (tj. mogą być oferowane tylko do wybranych, maksymalnie 149 podmiotów), minimalna kwota wpłaty wynosi przynajmniej równowartość 40.000 EURO.

Tekst przygotowano we współpracy z funduszem Acer Agressive - https://www.acerfiz.plO projekcie

Zysker to zestaw narzędzi ułatwiających podejmowanie decyzji inwestycyjnych.

Oblicz, w jaki sposób najlepiej oszczędzać i inwestować swoje pieniądze. Mieszkanie, lokata, czy forex? Sprawdź, gdzie osiągniesz największy zwrot z inwestycji.

Ta strona korzysta z plików cookies.

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies w celu zbierania danych analitycznych (analizowania ruchu na stronie) oraz profilowania reklam przez naszych partnerów. Szczegóły znajdziesz w naszej polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, zablokuj pliki cookies w przeglądarce.

Zamknij