Ustawa rolna - Dlaczego trudniej otrzymać kredyt hipoteczny?

Ustawa rolna miała ochronić polskich rolników przed wykupem ziemi przez obcokrajowców. Stała się przyczyną odmowy wypłaty kredytów hipotecznych.


Ustawa rolna. Jaki ma wpływ na dostępność kredytów hipotecznych?

Ustawa o obrocie ziemi rolnej została wprowadzona wraz z początkiem maja 2016 roku. Według ustawodawców miała za zadanie ograniczyć dostępność ziemi rolnej dla inwestorów z krajów zagranicznych na okres co najmniej pięciu lat.

Wprowadzenie ustawy rolnej spowodowane było tym, że obcokrajowcy po zakupie znacznie zawyżali ceny sprzedaży gruntów, co blokowało polskie inwestycje w tym obszarze gospodarki.

Ograniczenia spowodowane ustawą

Po wejściu ustawy klient, który ma zamiar budować dom na terenie działki rolnej i do dnia 30 września 2016 roku nie zostały wydane na niego warunki zabudowy lub dom nie jest ujęty na planie miejscowego zagospodarowania przestrzennego, ma znacznie ograniczony dostęp do kredytu hipotecznego.

Zmiany

Przed wprowadzeniem ustawy bank kredytując budowę domu na terenie rolnym przyjmował dwie wartości, czyli obecną wartość działki bez nieruchomości oraz wartość przyszłościową, czyli uwzględniającą wybudowaną nieruchomość. Przykład: gdy wartość działki przed budową domu wynosiła 200 tysięcy złotych, a łącznie z nieruchomością będzie to kwota 600 tysięcy złotych, bank udzielał kredytu na około 400 tysięcy złotych, biorąc pod uwagę obecnie obowiązujące wymagania wkładu własnego. Po zmianie spowodowanej ustawą o obrocie ziemi rolnej, wysokość zabezpieczenia hipotecznego nie może być wyższa od obecnej wartości nieruchomości (w tym przypadku wartości działki). Podczas procesu wpisania zabezpieczenia do księgi wieczystej sąd będzie wymagał szacunkowego operatu i wniosek zostanie automatycznie odrzucony, jeżeli zabezpieczenie hipoteczne będzie wyższe niż aktualna wartość działki.

Nowelizacja ustawy

Dnia 16 sierpnia 2016 roku weszła nowelizacja ustawy o obrocie ziemią rolną, która częściowo niweluje błędy poprzedniczki. Po zmianie zarówno wartość nieruchomości jak i zabezpieczenia będzie uchwalane wspólnie zarówno przez bank jak i klienta. Kolejną zmianą jest to, że występuje możliwość zakupu ziemi rolnej również przez parki narodowe i rezerwaty. Mimo nowelizacji ustawy trzeba liczyć się z tym, że w dalszym ciągu dostęp do kredytów hipotecznych zabezpieczonych ziemią rolną nadal będzie utrudniony.

Materiał opracowany na podstawie: https://www.open.pl/blog/trudniej-o-kredyt-na-budowe-domu.htmlO projekcie

Zysker to zestaw narzędzi ułatwiających podejmowanie decyzji inwestycyjnych.

Oblicz, w jaki sposób najlepiej oszczędzać i inwestować swoje pieniądze. Mieszkanie, lokata, czy forex? Sprawdź, gdzie osiągniesz największy zwrot z inwestycji.

Ta strona korzysta z plików cookies.

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies w celu zbierania danych analitycznych (analizowania ruchu na stronie) oraz profilowania reklam przez naszych partnerów. Szczegóły znajdziesz w naszej polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, zablokuj pliki cookies w przeglądarce.

Zamknij