Faktoring, a kredyt

Faktoring stanowi alternatywę dla pożyczek bankowych. Co ważne, jest to łatwiejszy sposób na uzyskanie środków na bieżące funkcjonowanie firmy, realizację planów inwestycyjnych czy spłatę zaległych zobowiązań.


Różnicą pomiędzy kredytem a faktoringiem jest sposób dysponowania pozyskanymi środkami. Kredytem można sfinansować jedynie te działania, które z punktu widzenia banku są uzasadnione. Analiza przedsiębiorcy dokonywana jest na podstawie jego przeszłości wraz
z uwzględnieniem wartości aktualnie posiadanych przez niego dóbr, takich jak nieruchomości czy sprzęt. Natomiast w przypadku faktoringu, tylko firma decyduje na jaki cel zostaną przeznaczone środki. Faktor nie ingeruje w jej działania  i to jak rozdysponuje otrzymane środki

Dwa sposoby finansowania

Z powyższych informacji wynika, że w  przypadku kredytu stroną dominującą jest bank. Nie tylko określa on warunki kredytu, ale również uprawiony jest do kontroli jego wykorzystania. Ponadto uzależnia on jego przyznanie od zdolności kredytowej.

Kredyt obrotowy jest kredytem krótkoterminowym, który służy przedsiębiorcom do  finansowania bieżących potrzeb związanych z zaopatrzeniem, sprzedażą czy procesem rozliczeń pieniężnych.

Z kolei istotą faktoringu jest krótkoterminowe finansowanie kredytu kupieckiego przez faktora. Może nim być specjalistyczna firma faktoringowa, jak również bank. Faktoring to wykup krótkoterminowych wierzytelności przedsiębiorstw przed terminem ich zapadalności za określonym wynagrodzeniem. Niekiedy faktor świadczy przedsiębiorstwom także dodatkowe usługi, takie jak pomoc prawna.

Im więcej szczegółów tym więcej różnic

Faktoring to nie tylko pełna dowolność w wyborze celu na jaki przeznaczymy otrzymane środki. Faktor – w odróżnieniu do banku, przekazuje gotówkę, ale bierze także odpowiedzialność za przejęte przez siebie należności. O tym czy jest to cała odpowiedzialność, czy częściowa decyduje to, czy zdecydowaliśmy się na faktoring pełny. Obowiązki faktora nie kończą się jednak wraz z przekazaniem środków. Jego zadania to między innymi:

  • Przekazanie środków;
  • Przejęcie zarządzania wierzytelnościami, weryfikacja kontrahentów, monitorowanie spłat i jeśli jest taka potrzeba – windykacja;
  • Zabezpieczenie przed ryzykiem niewypłacalności odbiorcy (w przypadku pełnego faktoringu).

Gdy bank udziela firmie kredytu bierze przede wszystkim pod uwagę jej przeszłość. Z kolei dla faktora ważna jest wizja rozwoju firmy. Tymczasem dynamicznie rozwijające się firmy mogą mieć problemy z finansowaniem swoich potrzeb, ponieważ zapotrzebowanie na kapitał obrotowy rośnie wraz z szybko wrastającą sprzedażą. W tym przypadku warto skorzystać
z faktoringu.


artykuł sponsorowany

O projekcie

Zysker to zestaw narzędzi ułatwiających podejmowanie decyzji inwestycyjnych.

Oblicz, w jaki sposób najlepiej oszczędzać i inwestować swoje pieniądze. Mieszkanie, lokata, czy forex? Sprawdź, gdzie osiągniesz największy zwrot z inwestycji.

Ta strona korzysta z plików cookies.

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies w celu zbierania danych analitycznych (analizowania ruchu na stronie) oraz profilowania reklam przez naszych partnerów. Szczegóły znajdziesz w naszej polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, zablokuj pliki cookies w przeglądarce.

Zamknij