Kredyt studencki 2017 – dla kogo i na jakich zasadach

Studenci mogą składać wnioski o przyznanie preferencyjnego kredytu studenckiego. Wyjątkowo niskie oprocentowanie i komfortowe warunki spłaty zachęcają do skorzystania z oferty. Te środki umożliwią przetrwanie lub stworzenie poduszki finansowej na zawodowy start. Komu opłaca się wziąć preferencyjny kredyt studencki i jak po niego sięgnąć?


Preferencyjny kredyt studencki –  podstawowe dane

Kredyt przyznawany jest na okres studiów, w tym studiów doktoranckich. W roku akademickim wypłacanych jest 10 transz w wysokości standardowej – 600 zł, lub podwyższonej – 800zł. Maksymalny okres wypłat dla studiów zwykłych to 60 miesięcy, w przypadku studiów doktoranckich – 40 miesięcy. Zakładając, że studia będą trwały 5 lat zgromadzona kwota wyniesie od 30 000 zł do 40 000zł przy podwyższonej kwocie kredytu. Osoba szczególnie zaangażowana w naukę może korzystać z kredytu nawet przez 100 miesięcy (studia magisterskie + doktoranckie).

Kredyt studencki jest w ogromnej mierze finansowany przez państwo. Jego oprocentowanie obecnie wynosi 0,88% (połowę stopy redyskontowej weksli NBP).

Spłata kredytu następuje po upływie 2 lat od momentu zakończenia studiów. Okres spłaty rat jest dwukrotnie dłuższy niż trwało jego wypłacanie. Jeśli wypłaty następowały przez 50 miesięcy, spłata zostanie rozłożona na 100 malejących rat. Przy obecnym oprocentowaniu pierwsza rata wyniesie ok. 320zł, ostatnia ok. 300zł.

Kredyt można umorzyć. O umorzenie 20% kredytu może wnosić osoba, która ukończyła studia w grupie 5% najlepszych absolwentów uczelni. W części lub w całości kredyt może zostać umorzony z powodu trudnej sytuacji życiowej (np. na skutek wypadku lub choroby) lub trwałej utraty zdolności do spłaty zobowiązań (niepełnosprawność).

Dla kogo jest kredyt studencki?

O kredyt mogą się ubiegać studenci oraz doktoranci uczelni i jednostek naukowych, którzy spełnią łącznie 4 warunki:

 • rozpoczęli studia przed ukończeniem 25. roku życia,
 • mają pełną zdolność do czynności prawnych,
 • przedstawią akceptowalne przez bank zabezpieczenie spłaty kredytu,
 • udokumentują dochód na osobę w rodzinie studenta, przy czym pierwszeństwo w uzyskaniu kredytu mają studenci, których wysokość dochodu na osobę nie przekracza maksymalnej wysokości dochodu na osobę w rodzinie, uprawniającego studenta do ubiegania się o pierwszeństwo w uzyskaniu kredytu, ogłaszanego corocznie w Komunikacie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Aktualne warunki przyznawania kredytu są korzystniejsze od poprzednich. Wcześniej kredyt studencki otrzymywały tylko osoby podejmujące swoje pierwsze studia w życiu. Obecnie z kredytu mogą korzystać osoby także na kolejnych studiach po uzyskaniu tytułu magistra, jeśli wcześniej nie korzystały z preferencyjnego kredytu studenckiego. Warunkiem jest tylko fakt rozpoczęcia w ogóle studiów przed ukończeniem 25. roku życia.

Sytuacja materialna kredytobiorcy nie powinna być „za dobra”. Co roku, w grudniu Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłasza maksymalną wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie, uprawniającą studenta do otrzymania pożyczki lub kredytu. Jest ona ustalana w oparciu o liczbę złożonych wniosków. Pod uwagę bierze się również liczbę kredytów kontynuowanych oraz wysokość Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich. W ostatnich latach limit dochodów wynosił 2 300zł na osobę w rodzinie studenta.

Jak złożyć wniosek o kredyt studencki?

Warunkiem uzyskania kredytu studenckiego jest m.in. posiadanie konta bankowego. Najlepiej, gdy jest to konto w banku, w którym student ubiega się o kredyt. Można wówczas liczyć na niższe opłaty z tytułu przekazywania comiesięcznych transz na konto kredytobiorcy.

W wybranym banku należy złożyć wniosek, który zawiera:

 • dane osobowe studenta: imię i nazwisko, numer PESEL, serię i numer dowodu tożsamości, datę i miejsce urodzenia, adres zamieszkania,
 • dane dotyczące studiów: nazwę i adres szkoły wyższej (w przypadku studiów doktoranckich – nazwę i adres jednostki organizacyjnej prowadzącej studia doktoranckie), poziom studiów, kierunek studiów, a w przypadku studiów doktoranckich – dziedzinę nauki lub sztuki oraz dyscyplinę naukową lub artystyczną, system studiów,
 • dane wymagane przez bank dla celów oceny zdolności kredytowej i zabezpieczenia spłaty pożyczki lub kredytu.

Do wniosku trzeba załączyć:

 • zaświadczenie uczelni potwierdzające, że ubiegający się o przyznanie kredytu jest studentem, a w przypadku studiów doktoranckich – doktorantem (zaświadczeniem o odbywaniu studiów),
 • informację o innych kontynuowanych studiach,
 • informację o dotychczas ukończonych studiach,
 • zaświadczenie o dochodach w rodzinie,
 • zaświadczenie o sytuacji finansowej poręczyciela.

Osoby znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej mogą skorzystać z możliwości poręczenia kredytu przez Bank Gospodarstwa Krajowego z Funduszu Poręczeń Kredytowych lub Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Jeśli student zamierza ubiegać się o poręczenie przez BGK lub ARiMR powinien taką informację zawrzeć we wniosku kredytowym składanym w banku.


Kredyt studencki 2017 – w którym banku złożyć wniosek?

Liczba banków chętnych do obsługi tego kredytu jest coraz mniejsza. Przed laty studenci mogli się o niego ubiegać m.in. w Banku Ochrony Środowiska, Banku Przemysłowo – Handlowym, Getin Noble Banku, Banku Gospodarki Żywnościowej, Bank Zachodni WBK oraz Kredyt Banku. Tych banków nie ma już na liście obsługujących kredyty studenckie. Powodem wycofywania oferty dla żaków przez kolejne instytucje jest zbyt duży nakład czasu i pracy na obsługę tego produktu w porównaniu z przychodami, jakie on generuje.

Aktualna lista banków, które w swojej ofercie mają preferencyjny kredyt studencki:

 • Bank PEKAO SA,
 • Bank Polskiej Spółdzielczości SA,
 • PKO Bank Polski SA,
 • Spółdzielcza Grupa Bankowa SA.

Koszty kredytu - Kredyt studencki PKO BP SA

Największą liczbę kredytów studenckich (ok. 70%) obsługuje PKO Bank Polski SA. Powodem jest łatwość w uzyskaniu kredytu w tym banku. Nie ma tu zbyt rygorystycznych wymagań co do poręczycieli kredytu. Nieoficjalnie mówi się, że warunkiem jest by 2 poręczycieli uzyskiwało razem dochód ok. 3 200 – 3 500zł brutto na miesiąc. Ponadto jako lider pod względem ilości obsługiwanych wniosków bank PKO BP SA dysponuje najbardziej wykwalifikowaną i doświadczoną w tej kwestii kadrą. Jakie koszty kredytu trzeba ponieść w PKO BP?

Oferta dla posiadaczy ROR w PKO BP SA:

 • Prowizja przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku: 0zł,
 • Prowizja od przelanej transzy: od 0,5% do 1%,
 • Opłata za wcześniejszą spłatę kredytu: 0zł,
 • W przypadku, gdy kredytobiorca korzysta z poręczenia BGK na zabezpieczenie spłaty kredytu - pobierana jest prowizja na rzecz BGK aktualnie 1,5% od każdej poręczanej transzy kredytu.

Oferta dla osób posiadających konto w innym banku niż PKO BP SA:

 • Prowizja przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku: 200zł,
 • Prowizja od przelanej transzy: 2%,
 • Opłata za wcześniejszą spłatę kredytu: 0zł,
 • W przypadku, gdy kredytobiorca korzysta z poręczenia BGK na zabezpieczenie spłaty kredytu - pobierana jest prowizja na rzecz BGK aktualnie 1,5% od każdej poręczanej transzy kredytu.

Czy warto wziąć kredyt studencki?

Przede wszystkim warto spróbować sięgnąć po te pieniądze. Dochód na członka rodziny ustalony na poziomie 2 300 zł nie jest tak drastycznie niski, by skutecznie ograniczyć dostępność kredytu polskim studentom.

Kredyt studencki jest dobrym rozwiązaniem dla tych, którzy bez wsparcia państwa nie mieliby szans na podjęcie studiów. Środki z kredytu można wykorzystać nie tylko na bieżące potrzeby studenta.

Jeśli część pieniędzy z kredytu uda się odłożyć, to jest to niepowtarzalna szansa, by stworzyć bufor finansowego bezpieczeństwa na start. Takie zabezpieczenie przyda się podczas poszukiwania satysfakcjonującej pracy, dodatkowe szkolenia, czy przeprowadzkę do innej miejscowości.

Zgromadzone środki z kredytu mogą sfinansować założenie własnej firmy. Trzeba pamiętać, że osoby bez historii kredytowej, ani zatrudnienia nie mają wielkich szans na wzięcie kredytu w ogóle, a kredytu z oprocentowaniem 1% w szczególności.

O projekcie

Zysker to zestaw narzędzi ułatwiających podejmowanie decyzji inwestycyjnych.

Oblicz, w jaki sposób najlepiej oszczędzać i inwestować swoje pieniądze. Mieszkanie, lokata, czy forex? Sprawdź, gdzie osiągniesz największy zwrot z inwestycji.

Ta strona korzysta z plików cookies.

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies w celu zbierania danych analitycznych (analizowania ruchu na stronie) oraz profilowania reklam przez naszych partnerów. Szczegóły znajdziesz w naszej polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, zablokuj pliki cookies w przeglądarce.

Zamknij