Jakie wymagania muszą spełniać firmy pożyczkowe?

Nie wystarczy założenie pozarolniczej działalności gospodarczej i wpisanie w formularzu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej kodu Polskiej Klasyfikacji Działalności w zakresie usług finansowych, aby móc obecnie oferować pożyczki chwilówki - stacjonarnie lub online. Trzeba spełnić wytyczne wskazane w znowelizowanej ustawie o kredycie konsumenckim.


Kto może zajmować się udzielaniem pożyczek konsumenckich?

Działalność instytucji pożyczkowych może być prowadzona, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 października 2015 roku o kredycie konsumenckim, wyłącznie w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółki akcyjnej. Pożyczka (czytaj więcej na moneyman.pl) udzielana przez inne podmioty nie będzie usługą finansową, świadczoną przez stricte instytucję pożyczkową.

Firmy pozabankowej, udzielającej pożyczek konsumenckich nie mogą prowadzić:

  • osoby fizyczne,
  • spółki jawne,
  • spółki komandytowe,
  • spółki partnerskie,
  • spółki komandytowo-akcyjne,
  • spółki cywilne.

Na mocy niedawnej nowelizacji ustawy o kredycie konsumenckim wprowadzono również dla firm pożyczkowych wymóg dotyczący wysokości minimalnego kapitału zakładowego spółki. Musi on wynosić co najmniej 200 000 zł, czyli więcej niż ustawowe minimum dla ogółu spółek. Dla spółek z o.o. jest to kwota zaledwie 5 tys. zł, a dla spółek akcyjnych - 100 tys. zł.

Kapitał spółki z o.o. lub spółki akcyjnej, działającej jako firma pozabankowa, udzielająca pożyczek konsumenckich, musi zostać pokryty wkładami pieniężnymi własnymi, nie zaś aportami lub wkładami pochodzącymi z kredytu, pożyczki, emisji obligacji lub źródeł nieudokumentowanych.

Osoby zasiadające w organach takich spółek, czyli członkowie zarządu, komisji rewizyjnej, członkowie rady nadzorczej i prokurenci, muszą spełniać określone wymagania. Nie mogą to być osoby skazane prawomocnie za przestępstwo przeciwko:

  • wiarygodności dokumentów,
  • mieniu,
  • obrotowi gospodarczemu,
  • obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi.

Członkowie zarządu czy rady spółki nie mogli być także wcześniej skazani za przestępstwa skarbowe.

Dostosowanie działalności pożyczkowej do nowych wymogów

Ustawodawca przewidział okres przejściowy dla wejścia w życie przepisów nowej ustawy o kredycie konsumenckim dla przedsiębiorców, którzy w dniu jej wprowadzenia w życie, tj. 11 października 2015 roku, byli już instytucjami pożyczkowymi. Musieli oni bezwzględnie do 11 kwietnia 2016 roku dostosować swoją działalność do wymagań ustawowych, czyli m.in. zmienić formę prawną działalności na spółkę kapitałową (z o.o. lub akcyjną). W przypadku istniejących spółek konieczne stało się uzupełnienie wysokości kapitału zakładowego do 200 tys. zł.

Jeśli firma nie dostosowała się z różnych powodów do istniejących wymogów, to po 11 kwietnia 2016 roku mogła zostać oskarżona o przestępstwo, zagrożone karą grzywny do 500 tys. zł i karą pozbawienia wolności do lat 2.


artykuł sponsorowany

O projekcie

Zysker to zestaw narzędzi ułatwiających podejmowanie decyzji inwestycyjnych.

Oblicz, w jaki sposób najlepiej oszczędzać i inwestować swoje pieniądze. Mieszkanie, lokata, czy forex? Sprawdź, gdzie osiągniesz największy zwrot z inwestycji.

Ta strona korzysta z plików cookies.

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies w celu zbierania danych analitycznych (analizowania ruchu na stronie) oraz profilowania reklam przez naszych partnerów. Szczegóły znajdziesz w naszej polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, zablokuj pliki cookies w przeglądarce.

Zamknij