Po co firmy emitują obligacje korporacyjne? Korzyści z emisji obligacji dla przedsiębiorstw

Obligacje korporacyjne, czyli papiery dłużne przedsiębiorstw, to coraz bardziej popularny sposób finansowania spółek. I choć w Polsce emisja obligacji wciąż nie jeszcze tak rozpowszechniona, jak za granicą, to coraz więcej spółek podejmuje ten krok. Dlaczego? I jakie są korzyści z emisji obligacji?


Kto może emitować obligacje korporacyjne?

Na samym początku należałoby zaznaczyć, kto może emitować obligacje korporacyjne. Według obowiązujących przepisów, papiery dłużne przedsiębiorstw mogą emitować podmioty posiadające osobowość prawną, które prowadzą działalność gospodarczą. W praktyce dotyczyć to będzie spółek akcyjnych, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółek komandytowo-akcyjnych.

Dlaczego spółki emitują papiery dłużne?

Każda firma aby prawidłowo funkcjonować oraz nieustannie dbać o swój rozwój, musi posiadać niezbędny do tego kapitał. Istnieje kilka różnych rodzajów pozyskiwania kapitału, a jednym z najpopularniejszych jest zaciąganie kredytu bankowego, emisja akcji lub obligacji.

Dzięki temu, że przedsiębiorstwo emituje obligacje korporacyjne, pozyskuje kapitał niezbędny do zrealizowania nowych projektów. I choć po upłynięciu terminu wykupu, cały zainwestowany przez obligatariusza kapitał emitent musi zwrócić wraz z należnymi odsetkami, ma czas, aby doprowadzić do zwiększenia zysków w tym okresie. Często jest to również jedna z najbardziej opłacalnych form finansowania przedsiębiorstw.

Na samym początku warto też zauważyć, że odkąd powstał Catalyst, czyli rynek wtórny obligacji korporacyjnych, nastąpiło zwiększenie zainteresowania indywidualnych inwestorów papierami dłużnymi. Dzięki Catalyst obligacje stały się bardziej dostępne, co można sprawdzić przykładowo na http://bestcapital.pl/dla-inwestorow/obligacje-korporacyjne/. A w konsekwencji to sprawiło, że obecnie spółkom zdecydowanie łatwiej jest znaleźć inwestorów, a to wpływa na popularność tej formy pozyskiwania funduszy.

Teraz warto byłoby porównać emisję papierów dłużnych do zaciągnięcia kredytu bankowego. W pierwszej kolejności trzeba zaznaczyć, że bank może odmówić przyznania kredytu, czy pożyczki – w takim przypadku jednym z najłatwiejszych sposobów pozyskania środków pieniężnych, jest właśnie emisja obligacji. Jeśli jednak kredyt zostanie przyznany, to bank określa wysokość oprocentowania, a w przypadku papierów dłużnych – emitent. Firma zmuszona jest też do płacenia bieżących rat (w przypadku obligacji całość zwracana jest po terminie wykupu, który również określany jest przez spółkę).

Istnieje także możliwość pozyskania kapitału poprzez emisję akcji. W tym wypadku najistotniejszym aspektem jest to, że akcjonariusz nabywając akcje zyskuje jednocześnie prawo do współwłasności, dywidendy oraz uczestnictwa w walnych zgromadzeniach. Natomiast obligatariusz nie posiada żadnych praw względem emitenta.

Zalety i wady emisji obligacji korporacyjnych

Do największych zalet obligacji korporacyjnych zalicza się brak utraty kontroli nad spółką, prawo do autonomicznego zarządzania nią. W tym wypadku istnieje też większa elastyczność, niż gdy firma zaciąga kredyt w banku – spółka sama może zdecydować o terminie wykupu, czy o wysokości oprocentowania (choć musi to obiektywnie ocenić analizując sytuację na rynku). Taki sposób pozyskania kapitału generuje niższy koszt, można też w szybki sposób uzyskać środki pieniężne na inwestycje. Dodatkowo, spółka rozdysponowuje kapitał wedle uznania (nie musi określać celu). A do terminu wykupu płaci wyłącznie odsetki.

A jakie są wady tego rozwiązania? W większości przypadków emisja obligacji jest bardziej opłacalna dla spółek o dobrej kondycji finansowej. Należy tu wymienić również konieczność wypełnienia obowiązków informacyjnych na rynku Catalyst (można jednak zatrudnić Autoryzowanego Doradcę) oraz możliwość pogorszenia płynności finansowej wynikającej z konieczności płacenia odsetek.

Mimo tych wad, coraz więcej przedsiębiorstw decyduje się na emisję wartościowych papierów dłużnych, ponieważ widzi w tym szanse na prosty i niedrogi sposób pozyskania funduszy potrzebnych do dalszego rozwoju. Dlatego warto zastanowić się nad tym rozwiązaniem i ocenić, na ile jest ono korzystne dla firmy.

Informacje o Aniaradzi.pl.

artykuł zewnętrzny

O projekcie

Zysker to zestaw narzędzi ułatwiających podejmowanie decyzji inwestycyjnych.

Oblicz, w jaki sposób najlepiej oszczędzać i inwestować swoje pieniądze. Mieszkanie, lokata, czy forex? Sprawdź, gdzie osiągniesz największy zwrot z inwestycji.

Ta strona korzysta z plików cookies.

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies w celu zbierania danych analitycznych (analizowania ruchu na stronie) oraz profilowania reklam przez naszych partnerów. Szczegóły znajdziesz w naszej polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, zablokuj pliki cookies w przeglądarce.

Zamknij