Jakie są etapy windykacji?

Problem taki jak niezapłacone faktury zdarza się w wielu formach, jednak odzyskanie swoich należności w wielu przypadkach bywa bardzo trudne.


Wielu przedsiębiorców w celu odzyskania swoich należności decyduje się na skorzystanie z usług profesjonalnych firm windykacyjnych, które w odpowiedni sposób i dosyć szybko są w stanie rozwiązać problem. Obecnie windykacja to najlepszy sposób na odzyskanie środków finansowych, jednak jakie są jej etapy?

Powstanie zobowiązania

Zobowiązania powstaje wtedy, gdy przedsiębiorca odnotuje brak płatności za fakturę, czy też za wykonaną pracę w terminie, który został wcześniej ustalony na podstawie stosownej umowy. W sytuacji, gdy kontrahent nie reaguje na prośby w celu spłaty swojego zobowiązania, rozpoczyna się pierwszy etap windykacji.

Postępowanie polubowne

W pierwszym etapie firma windykacyjna wysyła do dłużnika monity lub wezwania do zapłaty, które mają zmusić go do zwrócenia pieniędzy za nieopłacone faktury. W tym momencie dochodzi zazwyczaj do zawarcia ugody pomiędzy wierzycielem a dłużnikiem. Na mocy takiej ugody dłużnik uznaje swój dług, a także zobowiązuje się do jego spłaty zobowiązania w ustalonym terminie, co najczęściej odbywa się w ratach. Jeśli jednak do takiej ugody nie dojdzie, konieczne może się okazać przeprowadzenie postępowania sądowego.

Postępowanie sądowe

W sytuacji, gdy dłużnik nie spłaci swojego zobowiązania w określonym terminie i nie reaguje na wysyłane wezwania do zapłaty i monity a zobowiązanie nie uległo przedawnieniu, konieczne może się okazać postępowanie sądowe. Celem takiego postępowanie jest uzyskanie przez wierzyciela tytułu egzekucyjnego, na mocy którego możliwe będzie dalsze ubieganie się o zwrot środków finansowych.

Postępowanie klauzulowe

Celem takiego postępowania jest uzyskanie przez wierzyciela klauzuli wykonalności. Orzeczenie sądu, które zostanie opatrzone wspomnianą klauzulą stanowi tzw. tytuł wykonawczy, dzięki któremu możliwe jest rozpoczęcie egzekucji komorniczej.

Postępowanie komornicze

Złożenie do komornika sądowego wniosku o wszczęcie egzekucji to ostatni etap windykacji, podczas którego komornik może ściągnąć od dłużnika środki pieniężne, wchodząc np. na jego konto bankowe lub rekwirując jego majątek.O projekcie

Zysker to zestaw narzędzi ułatwiających podejmowanie decyzji inwestycyjnych.

Oblicz, w jaki sposób najlepiej oszczędzać i inwestować swoje pieniądze. Mieszkanie, lokata, czy forex? Sprawdź, gdzie osiągniesz największy zwrot z inwestycji.

Ta strona korzysta z plików cookies.

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies w celu zbierania danych analitycznych (analizowania ruchu na stronie) oraz profilowania reklam przez naszych partnerów. Szczegóły znajdziesz w naszej polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, zablokuj pliki cookies w przeglądarce.

Zamknij