Z czym wiąże się inwestowanie za granicą?

Rynki zagraniczne kuszą polskich inwestorów przede wszystkim tym, iż często oferują wyższe zyski. Nie można jednak zapominać, że lokowanie kapitału w papiery wartościowe to nie tylko szansa na uzyskanie atrakcyjnej stopy zwrotu, ale również ryzyko. Na co zwrócić uwagę inwestując za granicą?


Dlaczego inwestując za granicą możemy osiągnąć wyższe stopy zwrotu?

Wyższe zyski oferowane na zagranicznych rynkach to skuteczna zachęta dla inwestorów. Wynikają one z kilku powodów, w tym przede wszystkim z:

  • możliwości lokowania kapitału na rynkach charakteryzujących się wysokim potencjałem wzrostu – sztandarowym przykładem są tak zwane rynki wschodzące, które cechują się niższym poziomem rozwoju gospodarczego w porównaniu z rynkami rozwiniętymi, jednak mogą poszczycić się największą dynamiką rozwoju, co oznacza wzrost wartości aktywów i zachęca do inwestowania, zwłaszcza długoterminowego
  • możliwości lokowania kapitału w spółki wzrostowe – są to przedsiębiorstwa innowacyjne, które mają większy potencjał wzrostu przychodów w porównaniu z konkurencyjnymi firmami i często działają w perspektywicznych sektorach, co zwiększa szansę na osiągnięcie sukcesu, a zarazem oznacza wzrost wartości aktywów
  • większej gamy dostępnych instrumentów bazowych – co pozwala inwestorowi optymalnie zdywersyfikować portfel inwestycyjny, ograniczając w ten sposób ryzyko utraty wszystkich zainwestowanych środków, oraz zwiększa płynność, ułatwiając zarządzanie aktywami
  • możliwości wykorzystania różnic w fazach cyklu gospodarczego w różnych regionach świata – faza ożywienia gospodarczego praktycznie zawsze oznacza wzrost wartości aktywów. Nic więc dziwnego, że wzrasta atrakcyjność papierów wartościowych emitowanych w krajach (regionach), gdzie występuje.

Czy jest to gra warta świeczki?

Szansa osiągnięcia wyższego zysku to wystarczająca zachęta dla wielu inwestorów, aby ulokować swój kapitał w aktywa zagraniczne. Jest to jednak związane z większym ryzykiem. Warto mieć na uwadze przede wszystkim to, iż aktywa zagraniczne są denominowane w obcej walucie. W praktyce oznacza to, iż na stopę zwrotu z inwestycji wpływają nie tylko zmiany w rynkowej wycenie aktywa, ale również wahania kursów walutowych.

Oczywiście ryzyko walutowe można ograniczyć na kilka sposobów. Jedną z metod jest stosowanie instrumentów pochodnych, co pozwala zredukować ryzyko na poziomie portfela inwestycyjnego, inną – denominowanie aktywów w polskim złotym. Wówczas ograniczamy ryzyko na poziomie wartości aktywa.

Takie działania nie oznaczają jednak, iż ryzyko związane z inwestycją zostało całkowicie wyeliminowane. Na uwadze wciąż musimy mieć ryzyko wynikające ze specyfiki poszczególnych aktywów i rynków, zwłaszcza jeśli rozważamy kierunki inwestycyjne charakteryzujące się największym potencjałem wzrostu.

Aktywa te są też obarczone wyższą zmiennością. W praktyce oznacza to większą szansę na zysk, jak i na stratę. Przykładem takiej inwestycji jest cieszące się niesłabnącą popularnością lokowanie kapitału w papiery wartościowe notowane na rynkach wschodzących.

Profesjonalne wsparcie na wagę złota

Inwestowanie za granicą może przynieść korzystne rezultaty. Wymaga jednak specjalistycznej wiedzy. Niezbędne jest również przeprowadzenie szczegółowej analizy aktywów zagranicznych pochodzących z różnych zakątków świata, co stanowi o wiele trudniejsze zadanie w porównaniu z wyceną krajowych papierów wartościowych.

Na szczęście na rynku funkcjonują instytucje finansowe, dla których nie stanowi to problemu. Przykładem są biura maklerskie świadczące usługę doradztwa inwestycyjnego, w ramach której mogą udzielić inwestorowi wsparcia przy podejmowaniu decyzji o lokowaniu aktywów w zagraniczne fundusze inwestycyjne, zgodnie z wiedzą i doświadczeniem inwestora, jego potrzebami, preferencjami i akceptowalnym poziomem ryzyka.O projekcie

Zysker to zestaw narzędzi ułatwiających podejmowanie decyzji inwestycyjnych.

Oblicz, w jaki sposób najlepiej oszczędzać i inwestować swoje pieniądze. Mieszkanie, lokata, czy forex? Sprawdź, gdzie osiągniesz największy zwrot z inwestycji.

Ta strona korzysta z plików cookies.

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies w celu zbierania danych analitycznych (analizowania ruchu na stronie) oraz profilowania reklam przez naszych partnerów. Szczegóły znajdziesz w naszej polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, zablokuj pliki cookies w przeglądarce.

Zamknij