W jaki sposób należy przechowywać ważne dokumenty firmowe?

Prowadząc działalność gospodarczą, należy liczyć się z koniecznością nie tylko czytania wielu ważnych dokumentów firmowych, ale również ich właściwego przechowywania. W zależności od rodzaju dokumentacji, należy ją przechowywać od 5 do 50 lat. Z uwagi na rodzaj dokumentów, jakie są wymagane w firmie można wyróżnić dokumenty podatkowe, pracownicze oraz ZUS.


Jak przechowywać dokumenty podatkowe i ZUS?

Dokumenty podatkowe, to nic innego jak wszelkie faktury VAT, dokumenty związane z poborem oraz inkasem podatkowym, księgi podatkowe oraz wszelkie kopie wystawionych rachunków. Są to bardzo ważne dokumenty, umożliwiające właściwe rozliczenie z Urzędem Skarbowym. Należy je przechowywać przez okres 5 lat od momentu końca roku podatkowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

Kolejnymi, ważnymi dokumentami są dokumenty ZUS, które z kolei można podzielić na zgłoszeniowe, rozliczeniowe i płatnicze. Pod pojęciem dokumentów zgłoszeniowych należy rozumieć, dokumenty potwierdzające rejestrację w ZUS. Nie ma określonego czasu, przez który należy je przechowywać. Przyjęło się natomiast, że powinny być dostępne przez cały okres prowadzenia działalności. Inaczej jest z dokumentami rozliczeniowymi, czyli potwierdzającymi comiesięczne dokonywanie rozliczeń z ZUS – ich termin przechowywania to 10 lat, zarówno wersji papierowej jak i wersji elektronicznej. Dokumenty płatnicze, potwierdzające płatności powinny być z kolei przechowywane do momentu przedawnienia zobowiązań podatkowych.

A co z dokumentami pracownika?

Dokumenty pracownicze, a zatem wszystkie dokumenty związane z zatrudnieniem i wynagrodzeniem za pracę są najważniejszymi dokumentami – ich okres przechowywania wynosi bowiem 50 lat od momentu zakończenia przez ubezpieczonego pracy w danej firmie. Dokumenty te stanowią podstawę do ustalenia podstawy wymiaru emerytury bądź renty – dlatego tak istotny jest dostęp do nich. W sytuacji, gdy firma została zlikwidowana, obowiązek przechowywania dokumentów powinien zostać przekazany wyspecjalizowanej w tym zakresie firmie.O projekcie

Zysker to zestaw narzędzi ułatwiających podejmowanie decyzji inwestycyjnych.

Oblicz, w jaki sposób najlepiej oszczędzać i inwestować swoje pieniądze. Mieszkanie, lokata, czy forex? Sprawdź, gdzie osiągniesz największy zwrot z inwestycji.

Ta strona korzysta z plików cookies.

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies w celu zbierania danych analitycznych (analizowania ruchu na stronie) oraz profilowania reklam przez naszych partnerów. Szczegóły znajdziesz w naszej polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, zablokuj pliki cookies w przeglądarce.

Zamknij