Jak rozliczyć się z podatku VAT po transporcie Polska-Chiny?

Import towarów to skomplikowany proces, który wymaga dobrej znajomości prawa celnego i dyrektyw unijnych, pozwalających na wprowadzenie obcego produktu na rynek w danym europejskim kraju. Dotyczy to szczególnie produktów sprowadzanych transportem Polska-Chiny, a także pochodzących z pozostałych azjatyckich krajów, które nie mają podpisanej umowy o wolnym handlu z Unią Europejską. Konieczna będzie też wiedza odnośnie rozliczenia podatkowego, by nie zaniedbać obowiązków względem Urzędu Skarbowego.


Rozliczenie z podatku VAT po transporcie Polska-Chiny – procedura standardowa

W przypadku procedury standardowej podatek VAT od produktów sprowadzonych poprzez transport Polska-Chiny należy zapłacić przy odprawie celnej. Miejscem rozliczenia jest port, w którym odbiera się towary (w Polsce jest to port w Gdyni, Gdańsku lub Szczecinie). Urząd celny przy odprawie zwalnia towar dopiero w momencie, kiedy dostanie potwierdzenie zapłaty podatku VAT oraz opłaty celnej.

Rozliczenie podatku VAT po transporcie Polska-Chiny – procedura uproszczona

W przypadku, kiedy importer rozlicza się regularnie, czyli co miesiąc lub co kwartał, może skorzystać z uproszczonej procedury rozliczenia podatku VAT z importu towaru transportowanego na trasie Polska-Chiny. Najczęściej w ciągu miesiąca od sprowadzenia towaru firma powinna rozliczyć podatek, dostarczając do swojego Urzędu Skarbowego deklarację VAT-7, przeznaczoną dla importerów rozliczających się co miesiąc, lub VAT-7D w przypadku importerów rozliczających się co kwartał.

Procedura uproszczona nie jest dostępna dla wszystkich – by móc z niej skorzystać, należy przedstawić szereg zaświadczeń, które dostarczą Urzędowi Skarbowemu ważnych informacji o firmie i jej sytuacji prawnej oraz finansowej.

Dokumenty, jakie trzeba złożyć, by uzyskać dostęp do uproszczonego rozliczenia podatku VAT, to:

- zaświadczenie o braku zaległości podatkowych,

- zaświadczenie o braku zaległości dotyczących opłacenia cła oraz akcyzy za sprowadzony transportem Polska-Chiny towar,

- zaświadczenie o braku zaległości w opłacaniu składek ZUS,

- potwierdzenie rejestracji firmy jako czynnego podatnika VAT.

Zaświadczenia te powinny być wystawione przez upoważnione do tego instytucje, takie jak Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz Izba Celna.

Ponadto, potrzebne dokumenty powinny być aktualizowane co pół roku, by móc zachować prawo do korzystania z uproszczonej procedury rozliczenia podatku VAT od importowanych transportem Polska-Chiny towarów.

Fiskalna odprawa celna po transporcie Polska-Chiny

Fiskalną odprawę celną przeprowadza się w portach państw europejskich, przy czym importer musi być płatnikiem VAT UE. Można dokonać jej np. w Niemczech, w porcie w Hamburgu, lub w Holandii czy Belgii. W takiej sytuacji VAT można rozliczyć w deklaracji podatkowej VAT-7, przy czym zapłata podatku zostaje odroczona nawet do czasu, kiedy towar zostanie sprzedany. Przy odprawie celnej w innym państwie należy więc zapłacić tylko za cło, co jest korzystnym rozwiązaniem dla osób korzystających z transportu Polska-Chiny.


artykuł sponsorowany

O projekcie

Zysker to zestaw narzędzi ułatwiających podejmowanie decyzji inwestycyjnych.

Oblicz, w jaki sposób najlepiej oszczędzać i inwestować swoje pieniądze. Mieszkanie, lokata, czy forex? Sprawdź, gdzie osiągniesz największy zwrot z inwestycji.

Ta strona korzysta z plików cookies.

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies w celu zbierania danych analitycznych (analizowania ruchu na stronie) oraz profilowania reklam przez naszych partnerów. Szczegóły znajdziesz w naszej polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, zablokuj pliki cookies w przeglądarce.

Zamknij