Jak segregować odpady?

Prawidłowe segregowanie odpadów polega na oddzielaniu surowców w taki sposób aby te, które nadają się do ponownego przetworzenia zostały we właściwy sposób zabezpieczone i wyselekcjonowane. Dzięki takiemu podejściu możliwe jest maksymalizowanie procesów związanych z recyklingiem, który obecnie jest jednym z podstawowych działań prowadzących nie tylko do ochrony środowiska, ale również zmniejszenia eksploatacji zasobów naturalnych.


Segregacja odpadów w firmie

Składowanie odpadów to jedna z najmniej efektywnych i jednocześnie najniebezpieczniejszych z ekologicznego punktu widzenia metod. Kluczowe jest zapobieganie powstawania nadmiernych ilości odpadów, a te, które zostały wytworzone należy w miarę możliwości ponownie wykorzystywać lub poddać recyklingowi. Wprowadzenie w firmie kultury segregacji odpadów jest kluczowym działaniem, które nie tylko przyczynia się do poprawienia wizerunku przedsiębiorstwa, ale również w dalszej perspektywie może prowadzić do zwiększenia rentowności całej organizacji. W tym celu warto zainwestować w kontenery. Specjalnie oznaczone pojemniki ułatwiają selekcję. To pierwszy etap segregacji, który jest kluczowy. Ważne jest również przeszkolenie pracowników, aby wiedzieli, co w każdym z takich kontenerów może być składowane.

Grupowanie odpadów ze względu na ich rodzaj to wstęp do prowadzenia selektywnej gospodarki odpadami w firmie. Na początek warto zadbać o to, aby na terenie organizacji znajdowały się pojemniki: na odpady bio, na plastik i metal, makulaturę, szkło, odpady niebezpieczne oraz odpady mieszane. Następnie bardzo ważne jest, aby wszyscy pracownicy dokładnie wiedzieli, co w takich kontenerach może się znaleźć. W tym celu najlepiej nad każdym z nich umieścić stosowną informację z wyszczególnieniem i konkretnymi przykładami odpadów, jakie w danym pojemniku powinny się znaleźć.

Segregacja odpadów a gospodarka cyrkularna

Zmniejszenie ilości odpadów, które są składowane na wysypiskach na rzecz recyklingu oraz możliwości ponownego ich wykorzystywania wpisują się w ideę gospodarki cyrkularnej (o obiegu zamkniętym). Gospodarka o obiegu zamkniętym to obecnie jeden z najważniejszych elementów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, która w niedalekiej przyszłości będzie obowiązywała wszystkich przedsiębiorców.

Zobacz także: Zrównoważony rozwój a recykling


O projekcie

Zysker to zestaw narzędzi ułatwiających podejmowanie decyzji inwestycyjnych.

Oblicz, w jaki sposób najlepiej oszczędzać i inwestować swoje pieniądze. Mieszkanie, lokata, czy forex? Sprawdź, gdzie osiągniesz największy zwrot z inwestycji.

Ta strona korzysta z plików cookies.

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies w celu zbierania danych analitycznych (analizowania ruchu na stronie) oraz profilowania reklam przez naszych partnerów. Szczegóły znajdziesz w naszej polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, zablokuj pliki cookies w przeglądarce.

Zamknij