Faktoring Pełny i Niepełny (Z Regresem i Bez Regresu) - czym Się Różnią

Faktoring to usługa umożliwiająca poprawę płynności finansowej przedsiębiorstwa i jedna z form finansowania bieżącej działalności firmy. Poza tym zawiera w sobie także szereg procesów ułatwiających zarządzanie należnościami w przedsiębiorstwie. Dlatego też niezwykle ważny jest dobór typu faktoringu do jego potrzeb biznesowych.


Nim jednak przejdziemy do szczegółów, warto przytoczyć definicję faktoringu — jest to usługa polegająca na wykupie od przedsiębiorstwa przez podmiot ją świadczący wierzytelności z tytułu sprzedawanych dla zewnętrznych kontrahentów towarów i usług.

Faktoringiem pełny a niepełny — różnice i zalety obu typów

Głównym czynnikiem dywersyfikującym te dwa typy finansowania należności handlowych jest ulokowanie ryzyka niewypłacalności klientów. Jest to kwestia kluczowa dla optymalizacji ryzyka współpracy z kontrahentami.

Faktoring pełny (bez regresu)

W tym typie faktoringu całe ryzyko niewypłacalności i windykacja należności przechodzi na faktora (czyli nabywającego wierzytelności przedsiębiorstwa). Najczęściej dzieje się to z wykorzystaniem ubezpieczenia należności zawartej z ubezpieczycielem przez przedsiębiorcę lub samego faktora. Faktorant (czyli korzystający z usługi faktoringu) jest zwolniony z konieczności regulowania należności wobec faktora w przypadku braku terminowej spłaty faktury przez klienta — świadczący usługę nie zażąda zwrotu zaliczki i we własnym zakresie odzyska dług.

Zalety:

  • płynność finansowa pozbawiona ryzyka

  • szybki dostęp do pieniędzy z wykupu należności

  • fachowa ocena kontrahentów, dająca pewność współpracy z rzetelnymi partnerami

  • wierzytelności i ich windykacja przechodzi od razu na faktora.

alt=”płynność finansowa i wzrost przychodów”

Faktoring niepełny (z regresem)

W przypadku faktoringu niepełnego wykup wierzytelności następuje bez przejęcia ryzyka niewypłacalności — jeśli należność nie zostanie uregulowana w określonym terminie, faktorant zobowiązany jest do zwrotu otrzymanej zaliczki. Na dokonanie tej płatności ma on dodatkowy termin (zwany okresem regresu), liczony od daty wymagalności faktury — zwykle jest to 14 dni, choć może on sięgać nawet 60 dni. Windykacja należności po terminie faktury wraca do faktoranta.

Zalety:

  • poprawa płynności finansowej

  • środki na bieżący rozwój firmy

  • niskie koszty tego typu faktoringu (w porównaniu do pełnego)

  • potwierdzenie wypłacalności klientów (oceniane przez faktora na etapie zawarcia umowy)

  • monitorowanie spłat i ich rozliczanie prowadzi faktor (do czasu upłynięcia terminu z faktury)

Kto powinien wybrać dany typ faktoringu

Oba omawiane tutaj typy faktoringu zapewniają płynność finansową korzystającym z nich przedsiębiorcom, jednak znajdują zastosowanie w odmiennych warunkach. Przyjrzyjmy się więc, dla kogo odpowiedni będzie który typ.

Kiedy zdecydować się na faktoring bez regresu

Faktoring pełny bez regresu to dobre rozwiązanie dla dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstw, które pozyskują nowych klientów nie tylko w kraju, ale także poza jego granicami, chcących jednocześnie zwiększyć bezpieczeństwo swojej działalności. W związku z rozszerzaniem działalności nie ma się jeszcze wystarczającej wiedzy na temat kontrahentów i ich wypłacalności, co bezpośrednio przekłada się na wzrost ryzyka płatności — weryfikacja klientów i windykacja staje się o wiele trudniejsza, niż w przypadku rynków lokalnych. Podobnie ma się sytuacja z nowymi firmami, które nie mają jeszcze rozeznania w rynku.

 

Faktoring bez regresu sprawdzi się też w przypadku firm z wykupioną polisą ubezpieczenia należności handlowych — faktor przejmie wtedy obowiązki z niej wynikające. Pozwala to na oszczędność czasu wynikającą z przeniesienia monitorowania płatności (i zgłaszania tych przeterminowanych) na inny podmiot, a także udostępnia pełny pakiet usług zarządzania należnościami. Ten typ faktoringu umożliwia więc poprawę struktury bilansu firmy. Jest to też dobre rozwiązanie, jeśli przedsiębiorstwo potrzebuje szybkiego zastrzyku gotówki, a klient narzuca jej długi okres rozliczeniowy.

A kiedy wybrać faktoring z regresem

Niepełny faktoring sprawdzi się w przypadku współpracy przedsiębiorstwa ze stałym gronem sprawdzonych kontrahentów lub rozproszonej struktury odbiorców. Jest to też dobre rozwiązanie, jeśli firmie zależy na przedterminowej spłacie, a dany klient jest wypłacalny i łączy go z nią długookresowa umowa. Nadaje się także dla przedsiębiorstw dobrze zorientowanych w branży i jej zwyczajach płatniczych.

 

Ten typ faktoringu jest bardzo popularny w naszym kraju — mimo braku przejęcia ryzyka niewypłacalności, przedsiębiorca nadal otrzymuje wsparcie w zakresie dochodzenia należności, a kontrahenci przechodzą weryfikację już na samym początku umowy faktoringowej. Korzystanie z faktoringu niepełnego to także mniej formalności (np. związanych z limitami kredytowymi ubezpieczeń należności) i niższe koszty samego faktoringu w porównaniu z typem pełnym.

Podsumowanie

 

Obie przedstawione tutaj formy faktoringu mogą w dużym stopniu wpłynąć na poprawę procesu zarządzania należnościami w przedsiębiorstwie. Są także dobrym środkiem służącym zachowaniu płynności finansowej i rozwojowi firmy. Ich specyfika sprawia, że są przydatne w innych scenariuszach, ale zawsze zachowują swoje zalety, a przeprowadzana w ich ramach ocena kontrahentów pozwala lepiej zorientować się w rynku i ułatwia wybór właściwych klientów.


O projekcie

Zysker to zestaw narzędzi ułatwiających podejmowanie decyzji inwestycyjnych.

Oblicz, w jaki sposób najlepiej oszczędzać i inwestować swoje pieniądze. Mieszkanie, lokata, czy forex? Sprawdź, gdzie osiągniesz największy zwrot z inwestycji.

Ta strona korzysta z plików cookies.

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies w celu zbierania danych analitycznych (analizowania ruchu na stronie) oraz profilowania reklam przez naszych partnerów. Szczegóły znajdziesz w naszej polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, zablokuj pliki cookies w przeglądarce.

Zamknij