Zmiany w PIT za 2019 rok - co zmieni się w rozliczaniu deklaracji?

1 października 2019 roku to moment wejścia w życie zmian podatkowych, dotyczących głównie skali podatkowej, a także zmniejszenia progu podatkowego. Od tego terminu poziom progu podatkowego został obniżony z 18% do 17%. Nie zmieniła się za to wysokość kwoty granicznej. Kolejnym następstwem zmian podatkowych jest również zwiększenie kosztów uzyskiwania dochodów przez osoby pracujące.


Do 31 grudnia 2019 roku obowiązuje „okres przejściowy”, czyli czas, w którym wszyscy podatnicy są sukcesywnie zapoznawani z nowym systemem podatkowym. W praktyce oznacza to, że do końca 2019 roku wdrażana jest skala podatkowa, ustalona na poziomie 17,75% i naliczana od dochodów jakie uzyskają podatnicy do końca okresu przejściowego. Następnie skala ta zostanie obniżona do 17%.

Zasady ustalania kwoty zaliczek opłacanych w 2019 roku przez osoby płacące podatki za przychody uzyskane do 30 września 2019 roku nie ulegną zmianie. Próg 17% będzie obowiązywać od października 2019 roku i tylko w sytuacji braku oświadczenia dla płatnika. Ma to na celu zrównoważenie zaliczki na poziomie 18%, która obowiązywała do końca września 2019 roku. Osoby składające oświadczenie do płatnika oraz osób płacących zaliczki podatkowe samodzielnie uzyskają stawkę 17,75%.

Koszty uzyskania przychodu i ich zwiększenie

Obniżony próg stawki podatkowej, który kształtuje się na poziomie 17%, i zwiększone koszty uzyskania przychodów dla osób pracujących sprawiają, że koszty pracy są niższe. Dzięki temu, wynagrodzenia netto pracowników ulegną podwyższeniu. W 2020 roku prognozowane jest zwiększenie kosztów uzyskania przychodów prawie dwa razy. Więcej o rozliczeniu PIT w 2020 roku przeczytasz na stronie PITax.pl.

Zmiany te spowodują także wzrost kosztów uzyskania przychodów w 2020 roku dla stosunków służbowych oraz stosunków pracy. Przełoży się to również na zobowiązania o charakterze podatkowym wszystkich podatników, którzy wykonują swoje obowiązki zawodowe na podstawie umowy o pracę.

Zmiany nakładane przez ustawodawcę dotykają także kwestii kwoty wolnej od podatku, która jest konkretną kwotą dochodu i wyznacza ona próg, od którego podatnicy zwolnieni będą od płacenia zobowiązań o charakterze podatkowym.

W 2020 roku zostanie zmieniony wzór, na podstawie którego wyznaczana jest kwota obniżająca wysokość podatku dla konkretnej wysokości dochodu. Kwota ta ulegnie obniżeniu.

Co oznaczają zmiany podatkowe dla osób, które nie ukończyły 26 roku życia?

Od 1 sierpnia 2019 roku osoby, które nie ukończyły 26 lat są zwolnione z płacenia podatku od wynagrodzenia. Zerowy PIT dla młodych ludzi przed 26 rokiem życia jest atrakcyjny wyłącznie sytuacji, gdy są oni zatrudnieni na podstawie umowy o pracę lub zlecenie.

Celem zmian podatkowych, które obowiązują od 1 października 2019 roku, jest ograniczenie zobowiązań o charakterze podatkowym dla osób pracujących na podstawie umowy o pracę. Działania te mają również zachęcić kolejnych pracowników do podejmowania stosunku pracy właśnie na podstawie tego rodzaju umowy. Zmiany mają pozytywnie wpłynąć także na osoby, które zdecydowały się na założenie własnej działalności gospodarczej, a także wykonujące pracę na podstawie kontraktów menedżerskich czy zarządczych.


artykuł sponsorowany

O projekcie

Zysker to zestaw narzędzi ułatwiających podejmowanie decyzji inwestycyjnych.

Oblicz, w jaki sposób najlepiej oszczędzać i inwestować swoje pieniądze. Mieszkanie, lokata, czy forex? Sprawdź, gdzie osiągniesz największy zwrot z inwestycji.

Ta strona korzysta z plików cookies.

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies w celu zbierania danych analitycznych (analizowania ruchu na stronie) oraz profilowania reklam przez naszych partnerów. Szczegóły znajdziesz w naszej polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, zablokuj pliki cookies w przeglądarce.

Zamknij